Declaraţie de confidenţialitate

Mix GmbH Lebensmittelhandel

1. Domeniul de aplicare al prezentei declarații privind protecția datelor:

Această declarație de protecție a datelor se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Mix GmbH Lebensmittelhandel pe site-ul web Mix GmbH Lebensmittelhandel, disponibil la www.mixmarkt.eu și shop.mixmarkt.eu, precum și în alte prezențe online ale Mix GmbH Lebensmittelhandel, de exemplu în profilurile noastre de pe rețelele de socializare, precum și la serviciile pe care vi le oferim prin intermediul site-ului nostru web sau al prezențelor noastre online.

2. Definiții:

Date cu caracter personal:

"Datele cu caracter personal" sunt, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de bază privind protecția datelor (DSGVO), toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

Procesare:

"Prelucrare" înseamnă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din RGPD, orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie că sunt sau nu efectuate prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Partea responsabilă:

"Operator" înseamnă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din RGPD, persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.

Cookie-uri:

Un cookie este o informație sub formă de text scurt care poate fi stocată în browser sau de către browser pe dispozitivul terminal al utilizatorului (computer, laptop, smartphone, tabletă etc.). Cookie-urile conțin șiruri de caractere anonime care sunt atribuite dispozitivului dumneavoastră terminal și browserului dumneavoastră și permit o identificare unică a dispozitivului dumneavoastră atunci când site-ul nostru web sau alte oferte online sunt apelate din nou. Informațiile stocate în modulele cookie sunt trimise fie direct pe site-ul nostru, fie către alți furnizori cu care avem contracte pentru procesarea comenzilor. Unele cookie-uri sunt șterse la sfârșitul utilizării site-ului nostru web sau a altor oferte online, altele rămân pe dispozitivul dvs. final pentru mai mult timp.

Cookie-urile care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru afișarea site-ului nostru sunt setate automat de fiecare dată când vizitați site-ul nostru. Aceste module cookie sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece permit ca conținutul site-ului nostru să vă fie vizibil prin intermediul adresei IP a dispozitivului dumneavoastră final.

Pentru setarea altor cookie-uri, care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic, care ne permit să creăm o analiză a funcționalității și utilizării site-ului nostru web sau să promovăm mai bine conținutul site-ului nostru și ofertele și serviciile noastre (așa-numitele cookie-uri de marketing sau cookie-uri de analiză), avem nevoie în prealabil de consimțământul dumneavoastră informat.

Prin urmare, atunci când accesați pentru prima dată conținutul site-ului nostru www.mixmarkt.eu, vă rugăm să vă dați acordul pentru utilizarea cookie-urilor de marketing. În acest scop, folosim sistemul de gestionare a modulelor cookie KLARO! de la KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin.

Atunci când accesați pentru prima dată subpagina noastră Fanshop https://shop.mixmarkt.eu, vă solicităm, de asemenea, să vă declarați acordul pentru utilizarea cookie-urilor neesențiale de la Google Analytics, așa-numitele cookie-uri Analytics. Utilizăm așa-numitul cookie de dezactivare Google ga-disable-UA-49875253-3 pe pagina noastră Fanshop pentru implementarea tehnică a deciziei dumneavoastră împotriva utilizării cookie-urilor de analiză.

Dacă, în general, nu doriți ca modulele cookie să fie stocate în browserul dispozitivului dvs. final, puteți interzice complet stocarea modulelor cookie în setările de sistem ale browserului pe care îl utilizați. Puteți șterge cookie-urile deja stocate în setările de sistem ale browserului dumneavoastră. Cu toate acestea, excluderea tuturor modulelor cookie poate afecta funcționalitatea site-ului nostru web.

În informațiile de mai jos despre serviciile pe care le folosim, vă explicăm ce servicii și caracteristici de pe site-ul nostru web stabilesc cookie-uri.

GDPR:

Textul integral al Regulamentului general privind protecția datelor, inclusiv toate definițiile și definițiile reglementate în cadrul acestuia, este disponibil la următorul LINK către DSGVO.

3. Numele și datele de contact ale persoanei responsabile și ale responsabilului cu protecția datelor:

Mix GmbH Lebensmittelhandel
Reprezentat de directorul general Eugen Henning
Schwarzwaldstr. 99
D-71083 Herrenberg
Telefon: +49 (0) 70 32 - 91 77 00
Telefax: +49 (0) 70 32 - 91 77 19
infomixzentrale@monolith-gruppe.com

Responsabilul cu protecția datelor de la Mix GmbH Lebensmittelhandel

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor al părții responsabile prin intermediul opțiunilor de contact enumerate mai sus sau direct prin e-mail la adresa: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com.

4. Procesarea datelor cu caracter personal atunci când se apelează la site-ul nostru web:

Atunci când este accesat site-ul nostru web, sunt colectate așa-numitele date de acces, care sunt stocate într-un fișier jurnal (așa-numitul fișier jurnal).

Aceste date de acces includ:

 • numele (URL) site-ului web pe care îl vizitați și al site-ului web pe care l-ați vizitat anterior
 • data și ora accesului
 • numele și adresa URL a fișierului accesat
 • dcantitatea de date transferate și notificarea recuperării cu succes a acestora
 • tipul și versiunea browserului și sistemul de operare al dispozitivului dvs.
 • furnizorul solicitant și adresa IP a dispozitivului dumneavoastră.

Adresa IP și alte date de acces sunt prelucrate de către și în următoarele scopuri:

 • Asigurarea unei conexiuni fără probleme a site-ului web
 • Asigurarea unei utilizări confortabile a site-ului nostru
 • Evaluarea securității și a stabilității sistemului
 • Crearea de statistici și alte scopuri administrative

Stocarea temporară a adresei IP și a altor date de acces de către sistem este necesară pentru a permite livrarea site-ului web către dispozitivul pe care îl utilizați. În acest scop, este inevitabil ca adresa dumneavoastră IP să rămână stocată pe durata sesiunii. Adresa IP este, de asemenea, utilizată pentru a securiza sistemele noastre (de exemplu, în cazul unui atac sau al unui incident de securitate). Din datele de acces, inclusiv adresa IP, nu se poate face nicio referire personală pentru noi în cazul unui apel la site-ul nostru.

Adresa dvs. IP este stocată ca parte a fișierelor jurnal pentru o perioadă de 30 de zile pe serverul furnizorului nostru de servicii de găzduire Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germania și apoi este ștearsă. Nu se transmite niciun fel de date către o țară terță non-europeană.

Prelucrarea adresei dumneavoastră IP și a altor date de acces atunci când accesați site-ul nostru nu este impusă nici din punct de vedere legal, nici contractual.

Temeiul juridic pentru prelucrarea adresei dumneavoastră IP și a datelor de acces este art. 6 (1) lit. f DSGVO, deoarece prelucrarea datelor descrise este necesară pentru serviciile pe care le oferim și numai în acest fel putem furniza serviciile oferite pe site-ul nostru web și putem asigura funcționalitatea site-ului nostru web.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru utilizarea KLARO! pentru administrarea setărilor cookie-urilor

Pentru obținerea și gestionarea consimțământului dvs. sau a revocărilor dvs. pentru setarea de cookie-uri în browserul dispozitivului dvs. final, pentru care este necesar consimțământul dvs., folosim sistemul de gestionare a cookie-urilor Klaro! de la KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin. Cookie-urile de pe pagina noastră fanshop sunt excluse din această categorie. Pe pagina noastră de fanshop folosim așa-numita tehnică de excludere Google (a se vedea informațiile în acest sens la punctul 7 privind Google Analytics și punctul 11 privind fanshop).

Dacă luați o decizie în Klaro! pe site-ul nostru, un cookie Klaro! ("klaro") este mai întâi stocat în browserul dvs., în care este stocat consimțământul pe care l-ați dat sau revocarea acestui consimțământ. În cazul în care v-ați dat consimțământul, vă puteți revoca consimțământul în orice moment.

Aceste date nu vor fi transmise către Klaro! Datele colectate vor fi stocate până când veți revoca toate consimțămintele sau veți șterge cookie-ul Klaro!

Utilizarea tehnologiei de gestionare a modulelor cookie Klaro! și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe art. 6 alin. 1 p. 1 lit. c și f DSGVO, deoarece suntem obligați prin lege să obținem consimțământul legal necesar pentru utilizarea modulelor cookie și să vă permitem să vă retrageți consimțământul în orice moment, în conformitate cu art. 7 alin. 3 DSGVO. Punerea în aplicare a acestor obligații legale este în interesul nostru legitim.

6. Funcția Google Tag Manager:

Pe site-ul nostru este integrată funcția așa-numitului Google Tag Manager. Google Tag Manager nu colectează și nu trimite date cu caracter personal unor terțe părți. Cu toate acestea, Google Tag Manager ne permite să implementăm din punct de vedere tehnic administrarea site-ului nostru web și a serviciilor oferite de sistemul nostru de gestionare a cookie-urilor Klaro!, adică administrarea consimțământului dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când se utilizează Google Analytics

Utilizăm serviciul Google Analytics pe site-ul nostru web, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, și am încheiat un acord de procesare a comenzilor cu Google Ireland Limited în acest scop.

Pentru acest serviciu, Google utilizează cookie-uri, care transmit în general informații despre utilizarea site-ului nostru web către un server Google din SUA și le stochează acolo.

Google utilizează aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web și pentru a compila statistici despre activitățile din cadrul site-ului web. Astfel, se pot crea profiluri de utilizator pseudonime din datele prelucrate. Cu toate acestea, datele colectate de la dvs. nu vor fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a combina aceste date cu alte date personale despre dvs.

Când vizitați pentru prima dată site-ul nostru web, veți fi întrebat prin intermediul site-ului nostru Klaro! Sistemul de gestionare a modulelor cookie vă întreabă dacă sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie Google Analytics. Puteți revoca acest consimțământ pentru viitor în orice moment prin activarea butonului "SCHIMBAȚI CONFIGURĂRILE COOKIE" de pe site-ul nostru. Toate modulele cookie vor fi dezactivate pentru viitor.

Pe pagina noastră de fanshop veți fi întrebat prin intermediul butonului cookie dacă permiteți utilizarea cookie-urilor analitice. Atâta timp cât nu apăsați acest buton, nu vor fi setate cookie-uri Analytics. Doar atunci când apăsați butonul "ALLE ERLAUBEN" vor fi setate cookie-urile Google Analytics atunci când utilizați site-ul Fanshop. În cazul în care declarați că sunt permise doar cookie-urile esențiale sau că cookie-urile Analytics trebuie dezactivate din nou, așa-numitul cookie de excludere Google ga-disable-UA-49875253-3 va fi setat pe dispozitivul dvs. final. Acest modul cookie de excludere de la Google împiedică permanent schimbul de date cu Google Analytics, adică dezactivează cookie-urile Google Analytics și blochează schimbul de date cu Google Analytics.

În cazul în care sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Analytics, folosim Google Analytics numai cu activarea anonimatului IP. Acest lucru înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtată de Google în UE sau într-un stat din Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server din SUA și scurtată acolo. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră nu va fi combinată cu alte date Google. Cu toate acestea, în cazul în care aveți propriul cont de utilizator Google, nu este exclus ca Google să atribuie datele de utilizator colectate contului dumneavoastră Google, făcând astfel posibilă identificarea dumneavoastră personală. Pentru mai multe informații despre termenii de utilizare și protecția datelor de la Google, vă rugăm să vizitați www.google.com/analytics/terms/de.html sau www.google.de/intl/de/policies/.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru vor fi șterse sau anonimizate după paisprezece (14) luni.

Puteți găsi mai multe informații despre opțiunile de setare și de obiecție pe care le puteți face dumneavoastră în politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/technologies/ads.

Baza legală pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când utilizăm Google Analytics de către noi este, dacă v-ați dat consimțământul, art. 6 (1) lit. a DSGVO. Consimțământul dumneavoastră poate fi revocat în orice moment în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din DSGVO. Vă puteți opune în orice moment și pe viitor la colectarea datelor generate de cookie-urile Google și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) către Google, precum și la prelucrarea acestor date de către Google, opunându-vă la setarea cookie-urilor de marketing în browserul dvs. prin intermediul butonului "Schimbă setările cookie-urilor".

Pentru detalii privind scopul și domeniul de aplicare al prelucrării, colectării și utilizării datelor de către Google, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate a Google la: https://www.google.de/intl/de/policies/ și în special pentru Google Analytics la:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când se utilizează Google Maps

Pe site-ul nostru web, folosim serviciul de hărți online al Google Maps, un serviciu de hărți online Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (denumit în continuare: Google) pentru a afișa și utiliza o hartă interactivă.

Prin integrarea serviciului de hărți online Google Maps, este posibilă planificarea unui traseu către compania noastră sau către Mixmarket-uri individuale de pe site-ul nostru și găsirea locației companiei noastre sau a unui Mixmarket individual utilizând harta online.

Atunci când accesați una dintre paginile noastre secundare pe care este afișată harta Google Maps, în browserul dispozitivului dvs. sunt plasate cookie-uri de la Google Maps, dacă v-ați dat consimțământul pentru plasarea de cookie-uri. Browserul dvs. stabilește apoi automat o conexiune directă cu serverele Google.

Conținutul hărții este transmis de Google direct către browserul dvs. și este integrat în site-ul web de către browserul dvs. Cu toate acestea, puteți să dezactivați sau să restricționați stocarea modulelor cookie prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră. Cookie-urile care au fost deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile de la Google sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu puteți utiliza serviciul de hărți Google Maps de pe site-ul nostru web în toată amploarea sa.

Fără integrarea serviciului de hărți Google Maps, nu am putea să vă oferim locații și planificarea traseelor în același mod optim. Interesul nostru legitim în procesarea datelor cu caracter personal constă în scopul furnizării serviciului de hărți online interactive Google Maps pentru o localizare optimă a companiei noastre și a piețelor mixte.

Baza legală pentru utilizarea Google Maps și prelucrarea asociată a datelor cu caracter personal ale dvs. este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a. DSGVO. Consimțământul dvs. poate fi revocat în orice moment în conformitate cu art. 7 alin. 3 DSGVO, utilizând butonul nostru "SCHIMBAȚI SETĂRILE COOKIE" pentru a vă revoca consimțământul sau dacă vă opuneți în general setării de cookie-uri în browserul dvs. sau dacă vă modificați setările browserului în consecință.

Pentru mai multe informații despre scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și prelucrarea acestora de către furnizorul serviciului de hărți Google Maps de la Google, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a furnizorului Google https://policies.google.com/privacy?hl=de. Acolo veți primi, de asemenea, informații suplimentare privind drepturile dvs. în această privință și opțiunile de configurare pentru protejarea confidențialității dvs. Termenii de utilizare pentru Google Maps pot fi găsiți la:
https://www.google.com/intl/de_ALL/help/terms_maps/
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când se utilizează metoda Facebook Custom Audience Pixel.

Dacă v-ați dat consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor de marketing Facebook prin intermediul instrumentului de consimțământ pentru cookie-uri Klaro!, utilizăm procedura Facebook Custom Audience Pixel. Atunci când utilizați site-ul nostru web, este setat un cookie cunoscut sub numele de pixel Facebook, care permite serviciului Facebook să recunoască faptul că ați utilizat site-ul nostru web și ofertele de pe site-ul nostru web. Dacă aveți propriul cont de Facebook, Facebook vă poate atribui personal aceste informații și vă poate afișa publicitate orientată pentru noi pe Facebook.

În acest fel, utilizatorii site-ului nostru pot primi reclame bazate pe interese atunci când folosesc Facebook sau alte site-uri web care utilizează, de asemenea, pixelul Facebook.

Funcția Facebook Pixel permite urmărirea dinamică a utilizării (urmărire) între site-ul nostru web și Facebook. Folosind rezultatele urmăririi, putem optimiza site-ul nostru web și putem direcționa vizitatorii site-ului nostru web cu reclame.

Acest pixel Facebook este setat și activat numai dacă v-ați dat consimțământul. Temeiul juridic pentru prelucrarea descrisă a datelor dvs. personale este art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO. Consimțământul dvs. poate fi revocat în orice moment în conformitate cu art. 7 (3) DSGVO, făcând clic pe butonul nostru "SCHIMBAȚI SETĂRILE COOKIE" (în partea de jos, în stânga pe site-ul nostru web) sau dacă vă opuneți în general setării de cookie-uri în browserul dvs. sau dacă schimbați setările browserului dvs. în consecință.

10 Prelucrarea datelor cu caracter personal la utilizarea videoclipurilor YouTube

Pe site-ul nostru web, vă prezentăm videoclipuri pe care vi le punem la dispoziție prin intermediul contului nostru pe platforma de internet YouTube (www.youtube.de). YouTube LLC este o filială a grupului american Google, cu sediul la 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA și este reprezentată de Google LLC. cu sediul la 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Puteți recunoaște videoclipurile YouTube după butonul roșu de redare YouTube cu o săgeată albă în previzualizarea videoclipului.

La activarea butonului de redare, furnizorul YouTube utilizează cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră. Cu ajutorul modulelor cookie, pot fi colectate și, eventual, evaluate informații despre vizitatorii și utilizatorii site-ului nostru web. YouTube ar putea utiliza aceste informații, printre altele, pentru a colecta statistici video, pentru a preveni frauda și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Cu toate acestea, YouTube ar putea, de asemenea, să se conecteze la rețeaua Google DoubleClick.

Am integrat videoclipurile YouTube prezentate pe site-ul nostru în așa-numitul "mod extins de protecție a datelor" pe site-ul nostru. Prin urmare, YouTube nu stochează date cu caracter personal atâta timp cât nu redați un videoclip pe site-ul nostru. Numai atunci când redați un videoclip YouTube făcând clic pe butonul de redare de pe site-ul nostru web, colectarea, transmiterea și evaluarea datelor cu caracter personal de către YouTube are loc într-un mod asupra căruia nu avem niciun control. Cu toate acestea, prin modificarea setărilor browserului dvs., puteți dezactiva sau restricționa transmiterea și plasarea cookie-urilor. Cookie-urile care au fost deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat, dacă ajustați setările browserului dumneavoastră în mod corespunzător. Dacă cookie-urile YouTube sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu puteți reda videoclipuri YouTube pe site-ul nostru web.

O conexiune directă la platforma YouTube și o transmitere a adresei dvs. IP și a ID-ului cookie către un server YouTube din SUA are loc numai atunci când activați butonul de redare YouTube pentru a reda un videoclip YouTube. Prin activarea butonului de redare YouTube, se stabilește o conexiune directă cu platforma YouTube și se introduc automat cookie-uri în browserul dispozitivului dvs. final, cu ajutorul cărora YouTube primește informații de la dvs. și despre comportamentul dvs. de utilizare și poate evalua aceste informații.

Dacă sunteți conectat la YouTube ca membru atunci când redați videoclipurile noastre YouTube, YouTube atribuie, de asemenea, toate informațiile pe care le obțineți contului dvs. personal de utilizator.

YouTube utilizează, de asemenea, datele de utilizator determinate ale utilizatorilor ofertelor sale pentru plasarea și analiza publicității. Pentru mai multe informații despre scopul și domeniul de aplicare al colectării și prelucrării datelor, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a YouTube / Google LLC la:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Furnizarea de date cu caracter personal către YouTube nu este cerută din punct de vedere legal sau contractual.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la redarea videoclipurilor YouTube este art. 6 (1) lit. a DSGVO. Consimțământul dvs. poate fi revocat în orice moment în conformitate cu art. 7 (3) DSGVO, utilizând butonul nostru "SCHIMBAȚI SETĂRILE COOKIE" (în partea de jos, în stânga pe site-ul nostru web) pentru a vă revoca consimțământul sau dacă vă opuneți în general setării de cookie-uri în browserul dvs. sau dacă vă modificați setările browserului în consecință.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe subpagina noastră fanshop https://shop.mixmarkt.de
11.a Cookie-urile de pe pagina noastră fanshop:

Pe pagina noastră fanshop, următoarele cookie-uri esențiale sunt utilizate pentru a opera pagina noastră fanshop.

 • shop.mixmarkt.eu cookieconsent_status timp de stocare: 1 an
 • shop.mixmarkt.eu statpush timp de stocare: sesiune

Odată cu utilizarea funcției de coș de cumpărături de pe pagina fanshop-ului nostru, sunt setate următoarele cookie-uri proprii esențiale pentru fanshop-ul nostru:

 • woocommerce_cart_hash timp de stocare: sesiune
 • woocommerce_items_in_cart timp de stocare: sesiune
 • wp_woocommerce_session_ timp de stocare: 2 zile
 • woocommerce_recently_viewed timp de stocare: sesiune
 • store_notice[notice id] timp de stocare: sesiune
 • yith_wcwl_session_ timp de stocare: 29 zile

Următoarele module cookie esențiale sunt, de asemenea, setate de către furnizorul de servicii de plată Stripe:

 • __stripe_mid timp de stocare: 1 an
 • __stripe_sid timp de stocare: 30 minute

Puteți fi de acord cu utilizarea cookie-urilor neesențiale de la Google Analytics pe pagina noastră de fanshop, făcând clic pe butonul nostru de cookie-uri și declarând ALLE ERLAUBEN. Apoi, următoarele module cookie de analiză vor fi de asemenea setate de Google pe dispozitivul dumneavoastră terminal:

 • gat timp de stocare: 1 minut
 • ga timp de stocare: 2 ani
 • gid timp de stocare: 24 de ore
 • ads/ga-audiences timp de stocare: sesiune

Dacă nu doriți să permiteți utilizarea cookie-urilor Analytics pe site-ul nostru Fanshop sau doriți să dezactivați cookie-urile Google Analytics la o dată ulterioară, un cookie de dezactivare Google va fi setat pe dispozitivul dvs. terminal.

Cookie-ul de dezactivare Google se numește: ga-disable-UA-49875253-3.

Scopul său este de a preveni orice schimb de date cu Google Analytics. Perioada de stocare a cookie-ului de excludere voluntară Google nu este limitată în timp. Cookie-ul de dezactivare este șters de pe dispozitivul dumneavoastră terminal dacă permiteți utilizarea de cookie-uri neesențiale sau dacă ștergeți și acest cookie în setările browserului dumneavoastră. Cookie-ul de dezactivare Google nu colectează și nu trimite date cu caracter personal unor terțe părți. Cu toate acestea, cookie-ul de dezactivare Google ne permite să implementăm din punct de vedere tehnic gestionarea consimțământului dvs. privind utilizarea cookie-urilor analitice neesențiale pe pagina noastră fanshop.

11.b. Deschiderea și utilizarea unui cont de client în fan shop

Pe pagina noastră de fanshop aveți posibilitatea de a deschide un cont de client protejat prin parolă, în care vă puteți stoca permanent datele personale. Pentru a deschide un cont de client, tot ce trebuie să faceți este să vă introduceți adresa de e-mail. Pentru activarea contului de client, veți primi un e-mail de la noi cu o parolă generată automat pentru accesul la contul dumneavoastră de client.

Dacă doriți să plasați comenzi prin intermediul contului dvs. de client, avem nevoie de numele și prenumele dvs., de adresa de livrare și de facturare (strada, numărul casei, codul poștal, orașul) și de detaliile metodei de plată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pentru crearea și utilizarea contului de client se bazează pe art. 6 (1) lit. b DSGVO. Puteți vizualiza și modifica în orice moment datele cu caracter personal din contul de client. Vă puteți șterge contul de client și datele personale stocate în acesta în orice moment, atâta timp cât nu ați plasat nicio comandă prin intermediul contului de client.

Dacă ați făcut comenzi prin intermediul contului dvs. de client, trebuie să continuăm să stocăm datele dvs. privind comenzile și datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din comandă și cerințele legale. Acest lucru este valabil și în cazul în care vă ștergeți contul de client la noi. Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru comanda dumneavoastră va avea loc după expirarea obligațiilor de păstrare care ne sunt aplicabile în temeiul legislației comerciale și fiscale. Temeiul juridic pentru prelucrarea ulterioară a datelor este art. 6 alin. 1 lit. b, lit. c și lit. f din DSGVO.

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru procesarea plăților în fanshop

În scopul procesării plății pentru comenzile pe care le-ați plasat la noi, procesăm informațiile de plată pe care le furnizați atunci când plasați o comandă. În funcție de metoda de plată, transmitem informațiile de plată către terți dacă plata trebuie efectuată prin intermediul unor terți. de exemplu, în cazul unei plăți cu cardul de credit, transmitem informațiile de plată către furnizorul cardului de credit. În cazul în care ne plătiți direct prin plată anticipată, procesăm noi înșine informațiile de plată pe care ni le transmiteți cu ajutorul instituției noastre bancare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul plății cu mijloacele de plată oferite este art. 6 (1) lit. b DSGVO.

12.1. Stripe ca metodă de plată

Am însărcinat furnizorul de servicii de plată Stripe (Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda) să se ocupe de procesul nostru de plată. În cazul în care alegeți să utilizați furnizorul de servicii de plată Stripe, vom transmite în acest scop, la cererea dvs., informațiile și datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în timpul procesului de comandă, împreună cu informații despre comanda dvs. (de exemplu, numele, prenumele, adresa, numărul de cont, codul bancar, codul de sortare al băncii, orice număr de card de credit, valoarea facturii, moneda și numărul tranzacției). Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO. Datele dvs. vor fi transmise numai în scopul procesării plăților cu furnizorul de servicii de plată Stripe Payments Europe Ltd. și numai în măsura în care este necesar în acest scop. Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor de la Stripe la adresa https://stripe.com/de/privacy#translation.

12.2. PayPal și PayPal-PLUS ca metodă de plată

În cazul în care decideți să plătiți cu furnizorul de servicii de plată PayPal în timpul procesului de comandă, datele dumneavoastră de contact vor fi transmise către PayPal, la cererea dumneavoastră, în timpul procesului de comandă. PayPal este o ofertă a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal își asumă funcția de furnizor de servicii de plată online, precum și de administrator și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt, în principal, numele, prenumele, adresa, adresa de telefon, adresa IP, adresa de e-mail sau alte date necesare pentru procesarea comenzii, precum și date legate de comandă, cum ar fi numărul de articole, numărul articolului, valoarea facturii și taxele în procente, informațiile de facturare etc..

Această transmitere este necesară pentru a procesa comanda dumneavoastră prin metoda de plată pe care ați selectat-o, în special pentru a vă confirma identitatea, pentru a administra plata dumneavoastră și relația cu clientul. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că PayPal poate, de asemenea, să transfere date cu caracter personal către furnizori de servicii, subcontractori sau alte companii afiliate în măsura în care este necesar pentru a îndeplini obligațiile contractuale care decurg din comanda dumneavoastră sau pentru a procesa datele cu caracter personal în numele dumneavoastră.

În funcție de metoda de plată selectată prin PayPal, de exemplu, factură sau debit direct, datele cu caracter personal transmise către PayPal vor fi transferate de PayPal către agențiile de credit. Această transmitere servește la verificarea identității și a solvabilității dumneavoastră în legătură cu comanda pe care ați plasat-o. Puteți afla despre ce informații este vorba aici și ce date sunt în general colectate, procesate, stocate și transmise de PayPal în declarația de protecție a datelor a PayPal la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale pentru gestionarea plății dvs. prin PayPal este art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO. Datele dvs. vor fi transmise numai în scopul procesării plății cu furnizorul de carduri de credit și numai în măsura în care este necesar în acest scop.

12.3. Plata prin card de credit VISA / MASTERCARD

Dacă decideți să plătiți cu cardul de credit în timpul procesului de comandă, avem nevoie de informațiile dumneavoastră de plată (de exemplu, detaliile comenzii, numele, prenumele, numărul cardului de credit și numărul de verificare), pe care le transmitem apoi furnizorului dumneavoastră de carduri de credit pentru procesarea plății.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru plata cu cardul de credit este art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO. Datele dvs. vor fi transmise numai în scopul procesării plății cu furnizorul dvs. de carduri de credit și numai în măsura în care este necesar în acest scop.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru trimiterea de broșuri prin poștă.

Dacă doriți să vă trimitem prin poștă broșuri cu ofertele noastre de la cel mai apropiat magazin Mix, vă puteți înregistra pentru a primi broșuri prin poștă prin intermediul site-ului nostru. Pentru a vă înregistra pentru broșuri, avem nevoie de numele și prenumele dumneavoastră, adresa poștală, adică strada, numărul casei, codul poștal și orașul. Adresa dvs. de e-mail și detalii despre cea mai apropiată filială Mixmarkt.

Avem nevoie de numele și adresa dvs. pentru a vă trimite broșurile.

Avem nevoie de adresa dvs. de e-mail pentru a comanda electronic broșurile prin intermediul site-ului nostru web, pentru a vă oferi posibilitatea de a confirma informațiile pe care le-ați furnizat pentru a comanda broșurile, în cadrul unei așa-numite proceduri de dublu opt-in. În acest fel, dorim să ne asigurăm că nu sunt plasate comenzi neautorizate folosind adresa dumneavoastră de e-mail. Procesul de comandă este înregistrat, astfel încât să putem furniza dovezi ale comenzii dumneavoastră. Datele înregistrate includ adresa dvs. de e-mail și stocarea orei de înregistrare și confirmare, precum și adresa IP de la care a avut loc comanda și confirmarea.

Avem nevoie de informațiile celui mai apropiat magazin Mix pentru a comunica datele dumneavoastră de contact magazinului Mix pe care l-ați selectat, pentru a vă trimite broșurile acestui magazin. Vă puteți dezabona de la primirea broșurilor prin poștă în orice moment în viitor. Vă puteți dezabona de la primirea de broșuri pe site-ul nostru aici. Pentru a vă dezabona, avem nevoie de numele, prenumele, adresa poștală, adică strada, numărul casei, codul poștal și orașul. De asemenea, vă puteți dezabona de la primirea de broșuri prin poștă, trimițând un mesaj la Mix GmbH Lebensmittelhandel, Schwarzwaldstr. 99, D-71083 Herrenberg sau prin telefon la +49 (0) 70 32 - 91 77 00.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea trimiterii de publicitate prin poștă este art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO.

14. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru buletinul informativ

Dacă doriți să fiți informat de noi prin e-mail despre tendințe, chilipiruri, vouchere, promoții și oferte ale Mix GmbH Lebensmittelhandel, vă puteți înregistra pentru a primi buletinul nostru informativ cu informații din magazinul Mix-Markt de pe site-ul nostru.

Pentru a vă abona la newsletter-ul nostru electronic, avem nevoie de adresa dvs. de e-mail, pe care o puteți introduce pe site-ul nostru, de numele și prenumele dvs. și de numele magazinului Mix-Markt cel mai apropiat de dvs. În cadrul unei așa-numite proceduri de "double opt-in", vă oferim apoi posibilitatea de a vă confirma comanda pentru newsletter. În acest fel, dorim să ne asigurăm că nu este plasată nicio comandă neautorizată pentru buletinul informativ cu adresa dumneavoastră de e-mail. Procesul de comandă este înregistrat pentru a putea dovedi că ați comandat buletinul informativ. Datele înregistrate includ adresa dvs. de e-mail și stocarea timpului de înregistrare și de confirmare, precum și adresa IP de la care a avut loc comanda și confirmarea.

Avem nevoie de informațiile despre cel mai apropiat magazin Mix pentru a vă trimite un buletin informativ cu informații despre magazinul pe care l-ați selectat. Avem nevoie de numele și prenumele dvs. pentru a vă adresa personal în buletinul nostru informativ.

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale pentru viitor, adică vă puteți dezabona de la primirea buletinului informativ în orice moment pentru viitor, activând link-ul de dezabonare din subsolul fiecărui buletin informativ sau trimițându-ne un mesaj prin intermediul site-ului nostru web.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea trimiterii buletinului informativ este art. 6 alin. 1 lit. a, coroborat cu art. 7 DSGVO.

15. Formular de contact

Pentru întrebări, solicitări și sugestii, ne puteți contacta în orice moment, de exemplu prin poștă, telefon, e-mail, dar și prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru. Dacă folosiți formularul de contact de pe site-ul nostru, avem nevoie de numele dumneavoastră pentru a vă adresa personal și de o adresă de e-mail validă pentru a vă putea contacta. Dacă doriți să vă contactăm telefonic, vom avea nevoie de numărul dumneavoastră de telefon.

Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate în formularul de contact exclusiv în scopul procesării cererii dvs. și le stocăm atât timp cât este necesar și permis de lege pentru a procesa cererea dvs.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal introduse de dvs. prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru este îndeplinirea unei cereri din partea dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b DSGVO.

16. Promoții speciale Mix-Markt

Dacă participați la una dintre promoțiile noastre Mix-Markt, cum ar fi promoția foto Fans-Content, avem nevoie de datele necesare pentru a participa la promoție. Acestea includ date cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele și adresa dvs., adresa de e-mail și alte date cu caracter personal, cum ar fi imagini ale persoanelor din fotografii/video pe care ni le puneți la dispoziție pentru promoție.

Vom utiliza datele cu caracter personal furnizate de dvs. în cadrul promoțiilor Mix-Markt exclusiv pentru procesarea și implementarea acestei promoții, iar detalii în acest sens pot fi găsite în condițiile de participare ale promoției Mix-Markt la care participați.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu promovarea Mix-Markt este art. 6 (1) teza 1 lit. b DSGVO. Vă vom furniza informații suplimentare despre promoțiile Mix Markt în condițiile de participare la promoția Mix Markt respectivă, pe care trebuie să le acceptați dacă doriți să participați la promoția Mix Markt.

17. Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-urile web legate

În măsura în care site-ul nostru are legături către alte site-uri web, nu avem nici o influență și nici un control asupra conținutului legat și nu avem nicio influență asupra cookie-urilor utilizate de site-urile legate și asupra prelucrării datelor personale ale altor oferte de internet. Prin urmare, vă recomandăm să vă informați cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul colectării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe site-urile web legate, în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor aplicabile.

18. Conturi de socializare Mix Markt pe Facebook, Instagram, Odnoklassniki și YouTube.

Facebook
Menținem un cont de Facebook pe rețeaua de socializare Facebook, care este operată de Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook"), pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi acolo și pentru a-i putea informa acolo despre ofertele, serviciile și activitățile noastre (în continuare "pagina de Facebook"). Dorim să intrăm în contact cu dumneavoastră și cu alte părți interesate și, prin urmare, am decis să folosim pagina de Facebook.

În ceea ce privește prelucrarea datelor care are loc cu ocazia unei vizite la pagina noastră de Facebook, Facebook și noi suntem părți responsabile în comun în sensul art. 26 (1) DSGVO. Obligațiile noastre reciproce care rezultă din responsabilitatea comună sunt stabilite într-un acord între noi și Facebook, așa-numitul "Supliment Page Insights privind operatorul". Punctele esențiale ale acordului pentru dumneavoastră sunt rezumate aici:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Ca parte a utilizării paginii noastre de Facebook, evaluăm statistic modul în care ați utilizat pagina noastră de Facebook. În acest scop, primim statistici detaliate de la Facebook cu privire la vizitele și utilizarea paginii noastre de Facebook, așa-numitele "Facebook Insights", care, cu toate acestea, nu conțin date cu caracter personal, ci doar date fără referire la persoane individuale. În calitate de operatori de pagini de fani, noi înșine nu avem acces la datele cu caracter personal și nu putem vizualiza sau interoga astfel de date pe Facebook. Nu putem stabili o relație cu dumneavoastră personal.

Facebook Insights sunt utilizate pentru a adapta pagina noastră de Facebook la nevoile vizitatorilor noștri și, astfel, pentru a o optimiza în mod continuu. Acest lucru poate fi făcut, de asemenea, în scopuri de cercetare de piață și de publicitate prin evaluarea intereselor utilizatorilor noștri, astfel încât să putem, de exemplu, să plasăm reclame în cadrul și în afara paginii noastre de Facebook care să corespundă probabil intereselor utilizatorilor paginii noastre de Facebook.

Pentru a permite o evaluare statistică a datelor de utilizator, Facebook stochează de obicei cookie-uri pe computerele utilizatorilor paginii noastre de Facebook. De exemplu, atunci când vizitați pagina noastră de fani de pe Facebook, este setat un cookie care este utilizat pentru a vă recunoaște atunci când sunteți conectat la contul dumneavoastră de Facebook și pentru a vă facilita navigarea pe pagina de fani de pe Facebook. Potrivit Facebook, cookie-urile și datele colectate prin intermediul acestora sunt șterse sau anonimizate în termen de 90 de zile. https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

În toate celelalte privințe, prelucrăm datele dumneavoastră, pe care ni le puteți transmite prin intermediul paginii noastre de fani Facebook, numai în scopul menținerii paginii noastre de fani Facebook, în special pentru a vă informa cu privire la activitățile noastre, pentru a răspunde la întrebări sau pentru a răspunde la postările, comentariile și mesajele dumneavoastră prin intermediul Facebook.

Dorim să subliniem faptul că Facebook prelucrează de asemenea datele menționate mai sus în mod independent în scopuri proprii, fără ca noi să fim implicați sau să avem vreo influență în acest sens.

Aceasta include, de exemplu, afișarea de conținut pe paginile Facebook ale terților, adaptat la setările dvs. generale pentru rețeaua Facebook și personalizarea acestui conținut. Facebook poate transfera, de asemenea, datele menționate mai sus în țări terțe, cum ar fi SUA, de exemplu pe serverele Facebook Inc., ceea ce poate prezenta riscuri suplimentare, deoarece în SUA nu poate fi garantat niciun nivel de protecție a datelor în conformitate cu GDPR european. Pentru detalii privind măsurile de protecție luate de Facebook, vă rugăm să consultați informațiile furnizate de Facebook aici: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data și https://www.facebook.com/about/privacy/.

În cazul în care Facebook transferă date în SUA în scopurile noastre în cazuri individuale, Facebook și noi ne vom asigura că acest lucru se face pe baza unor măsuri de protecție adecvate în conformitate cu art. 44 și următoarele. DSGVO, de exemplu, prin convenirea unor clauze standard de protecție a datelor ale Comisiei UE care prevăd măsuri de protecție adecvate, cum ar fi criptarea datelor în cazuri individuale, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) din DSGVO.

Acordul încheiat cu Facebook stipulează că Facebook își asumă responsabilitatea principală pentru prelucrarea datelor Insights și îndeplinește toate obligațiile prevăzute de GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor Insights.

Acest lucru înseamnă că Facebook este principalul responsabil pentru obligațiile de informare în conformitate cu art. 13, 14 DSGVO, precum și pentru protejarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată. În special în ceea ce privește solicitările de informații și afirmarea altor drepturi ale persoanelor vizate, am dori să subliniem faptul că acestea pot fi exercitate cel mai eficient direct la Facebook. Numai Facebook are acces la datele utilizatorilor și poate lua măsurile adecvate și furniza informații în mod direct. Utilizatorii paginii noastre de fani de pe Facebook își pot exercita drepturile în conformitate cu art. 12 și urm. DSGVO, în special dreptul la ștergere conform art. 17 DSGVO, dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 DSGVO, dreptul la opoziție conform art. 21 DSGVO și dreptul la informare conform art. 15 DSGVO, cu Facebook, așa cum este descris la https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data Dacă aveți nevoie de ajutor în acest sens, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

În măsura în care utilizați pagina noastră de Facebook, veți găsi informații suplimentare privind prelucrarea și utilizarea datelor de către Facebook la https://www.facebook.com/about/privacy/ și în special pentru Facebook Insights:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Acolo veți găsi, de asemenea, opțiuni de setare pentru protecția vieții dumneavoastră private, precum și opțiuni de opoziție, cf. pentru a renunța: https://www.facebook.com/settings?tab=ads și http://www.youronlinechoices.com.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal cu ocazia vizitării și utilizării paginii noastre de Facebook se bazează pe interesele noastre legitime de a informa în mod eficient utilizatorii și de a comunica cu vizitatorii paginii noastre de Facebook în conformitate cu art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Instagram
Menținem un cont de Instagram pe rețeaua de socializare Instagram, care este operată de Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook"), pentru a ne putea informa clienții, părțile interesate și utilizatorii de acolo despre ofertele, serviciile și activitățile noastre (în continuare "Instagram"). Instagram ne permite să împărtășim fotografii și videoclipuri. Utilizatorii pot edita fotografii și videoclipuri și pot adăuga filtre. La rândul lor, ceilalți utilizatori pot, la rândul lor, să partajeze, să comenteze sau să dea "Like" fotografiilor și videoclipurilor. În plus, utilizatorii se pot conecta între ei scriindu-și mesaje private pe Instagram.

Am dori să intrăm în contact cu dumneavoastră și cu alte părți interesate și pe Instagram, așa că am ales să folosim Instagram.

Atunci când vizitați contul nostru Instagram, la care puteți ajunge prin intermediul pictogramei Instagram de pe site-ul nostru, Instagram și compania Facebook procesează adresa IP și alte date despre dumneavoastră, fără ca noi să avem vreo influență asupra acestui lucru. Nu putem vedea în ce măsură, unde și pentru cât timp sunt stocate datele, în ce măsură Instagram și Facebook respectă obligațiile de ștergere existente, ce evaluări și legături sunt făcute cu datele și cui sunt transmise datele. Presupunem că datele colectate de la dvs. pe Instagram vor fi procesate de Facebook Ireland Ltd. și, prin urmare, transferate către terțe părți, posibil și în țări din afara Uniunii Europene.

Dacă doriți să evitați ca Instagram și Facebook să prelucreze datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți pe Instagram, nu trebuie să ne contactați pe Instagram. Oferim datele noastre de contact pe Instagram prin intermediul linkului către site-ul nostru.

Politica de confidențialitate a Instagram poate fi găsită la: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. În politica de confidențialitate, veți găsi, de asemenea, informații despre opțiunile de contact pentru Facebook și opțiunile individuale pentru setările pentru reclame.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal cu ocazia vizitării și utilizării contului nostru de Instagram se realizează pe baza intereselor noastre legitime de a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii noștri și pe Instagram, în conformitate cu art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Odnoklassniki
Menținem un cont pe rețeaua socială Odnoklassniki, care este operată de Mail.Ru Limited Liability Company (număr oficial de înregistrare de stat 1027739850962, Rusia, 125167, Moscova, Leningradskiy prospekt 39, clădirea 79).

Dispunem de contul Odnoklassniki pentru a comunica cu clienții, potențialii clienți și utilizatorii activi acolo și pentru a-i putea informa și acolo despre ofertele, serviciile și activitățile noastre. Am dori să intrăm în contact cu dumneavoastră și cu alte părți interesate și, prin urmare, am decis să folosim Odnoklassniki.

Puteți accesa contul nostru Odnoklassniki făcând clic pe butonul OK de pe site-ul nostru. Dorim să subliniem faptul că nu avem cunoștință de conținutul datelor prelucrate de Odnoklassniki sau transmise sau colectate către terți, sau de utilizarea acestora de către Odnoklassniki.ru sau alți furnizori. Se aplică politica de confidențialitate a Odnoklassniki. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Odnoklassniki la https://ok.ru/privacy.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal cu ocazia vizitei și utilizării contului nostru Odnoklassniki se realizează pe baza intereselor noastre legitime de a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii noștri, de asemenea, la Odnoklassniki, în conformitate cu art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Youtube
Utilizăm propriul nostru canal Mixmarkt YouTube pe platforma YouTube, care este operat de Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda. Dorim să subliniem faptul că utilizați canalul YouTube Mixmarkt și funcțiile acestuia pe propria răspundere. Acest lucru este valabil în special pentru utilizarea opțiunilor oferite, cum ar fi partajarea, comentariile, transmiterea. Informații despre ce date sunt prelucrate de Google și în ce scopuri pot fi găsite în politica de confidențialitate a Google https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect.

Nu avem nicio influență asupra tipului și domeniului de aplicare a datelor prelucrate de Google prin intermediul YouTube, asupra tipului de prelucrare și utilizare sau asupra transferului acestor date către terțe părți. Nu avem niciun mijloc eficient de control. Prin utilizarea YouTube, datele dvs. personale vor fi colectate, transferate, stocate, dezvăluite și utilizate de Google și transferate, stocate și utilizate în Statele Unite, Irlanda și în orice altă țară în care Google își desfășoară activitatea, indiferent de țara dvs. de reședință.

Există un transfer către companii afiliate Google și alte companii sau persoane de încredere care le prelucrează în numele Google. Google prelucrează, pe de o parte, datele introduse în mod voluntar, cum ar fi numele și numele de utilizator, adresa de e-mail. De asemenea, Google procesează conținutul pe care îl creați, încărcați sau primiți de la alte persoane atunci când utilizați serviciile de pe YouTube. Aceasta include, de exemplu, fotografiile și videoclipurile pe care le salvați, pe care le creați și comentariile pe care le scrieți pe videoclipurile YouTube. De asemenea, Google evaluează conținutul pe care îl partajați pentru a determina subiectele care vă interesează, stochează și procesează mesajele confidențiale pe care le trimiteți direct altor utilizatori și poate utiliza date GPS, informații despre rețelele wireless sau adresa dumneavoastră IP pentru a determina locația dumneavoastră și pentru a vă oferi reclame sau alt conținut. Pentru analiză, Google poate utiliza instrumente de analiză, cum ar fi Google Analytics. Nu avem nicio influență asupra utilizării unor astfel de instrumente de către Google și nu am fost informați cu privire la o astfel de utilizare potențială.

În cazul în care instrumente de acest tip sunt utilizate de Google pentru canalul nostru YouTube, nu am comandat și nici nu am sprijinit în vreun fel acest lucru. Nici datele obținute în timpul analizei nu ne sunt puse la dispoziție. Numai profilurile abonaților ne sunt vizibile prin intermediul contului nostru.

În cele din urmă, Google primește, de asemenea, informații atunci când vizualizați conținut, de exemplu, chiar dacă nu v-ați creat un cont propriu. Aceste așa-numite "date de jurnal" pot fi adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, informații despre site-ul web pe care l-ați vizitat anterior și paginile pe care le-ați vizualizat, locația dumneavoastră, furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă, dispozitivul terminal pe care îl utilizați (inclusiv ID-ul dispozitivului și ID-ul aplicației), termenii de căutare pe care i-ați utilizat și informații despre cookie-uri. Opțiunile de limitare a prelucrării datelor dvs. sunt disponibile în setările generale ale contului dvs. Google. În plus față de aceste instrumente, Google oferă, de asemenea, setări de confidențialitate specifice pentru YouTube. Pentru a afla mai multe, consultați ghidul Google privind confidențialitatea în produsele Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de.

Puteți găsi mai multe informații cu privire la aceste aspecte în politica de confidențialitate a Google la rubrica "Setări de confidențialitate": https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices.

În plus, aveți posibilitatea de a solicita informații prin intermediul formularului de confidențialitate Google: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637054532384299914-2421490167&hl=de&rd=22.

Dacă comunicați cu noi prin intermediul YouTube și ne furnizați date, prelucrăm datele dvs. pe baza art. 6 (1) lit. b DSGVO pentru a vă îndeplini solicitările. Cu toate acestea, datele pe care le introduceți pe YouTube, în special numele dvs. de utilizator și conținutul publicat în contul dvs., sunt prelucrate de noi în măsura în care răspundem la publicațiile dvs. la rubrica "Comentarii", dacă este cazul. Datele publicate și difuzate în mod liber de către dvs. pe YouTube vor fi astfel incluse de noi în oferta noastră și vor fi accesibile utilizatorilor noștri.

19. Drepturile persoanelor vizate:

Aveți dreptul:

 • În conformitate cu art. 15 DSGVO, pentru a solicita informații cu privire la datele dvs. personale prelucrate de noi. În special, puteți solicita informații cu privire la scopurile prelucrării, categoria de date cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, perioada de stocare planificată, existența unui drept de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării sau de opoziție, existența unui drept de plângere, originea datelor dvs. în cazul în care acestea nu au fost colectate de noi;
 • în conformitate cu art. 16 DSGVO, să solicitați fără întârziere corectarea sau completarea datelor dumneavoastră personale stocate de noi;
 • - în conformitate cu art. 17 DSGVO, să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal stocate de noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, pentru respectarea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în conformitate cu art. 18 DSGVO, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în măsura în care exactitatea datelor este contestată de dvs., prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți la ștergerea acestora și nu mai avem nevoie de datele respective, dar aveți nevoie de ele pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 DSGVO;
 • în conformitate cu art. 20 DSGVO, să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și ușor de citit automat sau să solicitați ca acestea să fie transferate către un alt operator;
 • în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din DSGVO, să vă retrageți în orice moment consimțământul pe care ni l-ați acordat. Acest lucru are drept consecință faptul că nu mai putem continua în viitor prelucrarea datelor pe baza acestui consimțământ;
 • să depună o plângere la o autoritate de supraveghere în conformitate cu articolul 77 DSGVO. În acest scop, puteți contacta autoritatea de supraveghere de la locul dvs. obișnuit de reședință, autoritatea de supraveghere de la locul de muncă sau autoritatea de supraveghere de la sediul nostru social sau de la locul presupusei încălcări.
20. Dreptul de opoziție

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe baza intereselor legitime în conformitate cu articolul 6 (1) teza 1 lit. f DSGVO, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 DSGVO, cu condiția să existe motive pentru a face acest lucru care decurg din situația dvs. particulară sau dacă obiecția este îndreptată împotriva publicității directe. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aveți un drept general de opoziție, care va fi pus în aplicare de către noi fără a preciza alte motive.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de revocare sau de opoziție, este suficient să trimiteți un e-mail la adresa: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com

21. Modificarea politicii de confidențialitate

Vă rugăm să rețineți că această declarație de protecție a datelor poate fi modificată în orice moment în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Se aplică versiunea disponibilă în momentul în care vizitați site-ul nostru web.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la datele de contact de mai sus.

Mix GmbH Lebensmittelhandel
Herrenberg, Mai 2021

Modificați setările cookie-urilor