Zaštita podataka

Mix GmbH Lebensmittelhandel

1. Područje važenja ove izjave o zaštiti podataka:

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na obradu osobnih podataka koju provodi Mix GmbH Lebensmittelhandel [trgovina hranom] na web lokaciji tvrtke Mix GmbH Lebensmittelhandel, dostupnom za vas na www.mixmarkt.eu i shop.mixmarkt.eu, kao i za ostale prisutnosti na mreži Mix GmbH Lebensmittelhandel, npr. na našim profilima na društvenim mrežama i za usluge koje vam nudimo putem naše web lokacije ili naše prisutnosti na mreži.

2. Definicije:

Osobni podaci:

"Osobni podaci" su, prema članku 4. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), svi podaci koji se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: osoba čiji se podaci obrađuju). Fizička osoba smatra se identificiranom kada se može izravno ili neizravno identificirati, osobito dodjeljivanjem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više posebnih značajki koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet ove fizičke osobe.

Obrada:

"Obrada" sukladno članku 4. br. 2. GDPR-a se odnosi na bilo koji postupak izveden s ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili bilo koji takav postupak u vezi s osobnim podacima kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizacija, sređivanje, pohrana, prilagodba ili izmjena, iščitavanje, postavljanje upita, uporaba, objavljivanje putem prijenosa, distribucijom ili bilo kojim drugim oblikom pružanja, usporedbe ili povezivanja, ograničenja, brisanja ili uništavanja.

Kontrolor:

"Kontrolor" prema članku 4. br. 7. GDPR-a je fizička ili pravna osoba, tijelo, institucija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva ove obrade utvrđeni zakonodavstvom Unije ili zakonodavstvom država članica, odgovorna osoba ili posebni kriteriji za njezino imenovanje mogu se predvidjeti u skladu sa zakonodavstvom Unije ili zakonodavstvom država članica.

Kolačići:

Kolačić je kratki tekstualni podatak, koji se može pohraniti u preglednik ili putem preglednika na korisnikovom uređaju (računalo, prijenosno računalo, pametni telefon, tablet itd.). Kolačići sadrže anonimne nizove, koji su dodijeljeni vašem uređaju i vašem pregledniku i omogućuju jasnu identifikaciju vašeg uređaja kada posjetite našu web lokaciju ili druge ponude na mreži. Podaci pohranjeni u kolačićima šalju se izravno na našu web lokaciju ili drugim pružateljima usluga s kojima imamo ugovore za obradu narudžbi. Neki se kolačići brišu na kraju korištenja naše web lokacije ili druge ponude na mreži, drugi ostaju dulje na vašem uređaju.

Kolačići koji su tehnički potrebni za prikaz naše web lokacije postavljaju se automatski svaki put kada posjetite našu web lokaciju. Ovi su kolačići su tehnički potrebni, jer omogućuju da vam sadržaj naše web lokacije bude vidljiv putem IP adrese vašeg uređaja.

Za postavljanje ostalih, tehnički nepotrebnih kolačića koji nam omogućavaju da analiziramo funkcionalnost i uporabu naše web lokacije ili da bolje promoviramo sadržaj naše web lokacije i naše ponude i usluge (tzv. marketinški kolačići ili analitički kolačići), unaprijed nam je potreban nam vaš informativni pristanak.

Stoga, kada prvi put posjetite sadržaj naše web lokacije www.mixmarkt.eu, molimo vas da objasnite uporabu marketinških kolačića. Za to koristimo sustav upravljanja kolačićima KLARO! der KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin.

Kada prvi put posjetite našu podstranicu Fanshop https://shop.mixmarkt.eu, također vas molimo da pristanete na uporabu nebitnih kolačića Google Analyticsa, takozvanih analitičkih kolačića. Za tehničku provedbu vaše odluke protiv uporabe analitičkih kolačića na našoj stranici Fanshop koristimo takozvani kolačić za odustajanje ga-disable-UA-49875253-3 tvrtke Google.

Ako općenito ne želite da se kolačići pohranjuju u pregledniku vašeg krajnjeg uređaja, možete u potpunosti zabraniti pohranu kolačića u postavkama sustava preglednika koji koristite. Možete izbrisati kolačiće koji su već spremljeni u postavkama sustava vašeg preglednika. Izuzimanje svih kolačića može, međutim, narušiti funkcionalnost naše web lokacije.

U sljedećim informacijama o uslugama koje koristimo objašnjavamo koje usluge i funkcije postavljaju kolačiće na našoj web lokaciji.

GDPR:

Cjeloviti tekst Opće uredbe o zaštiti podataka, uključujući sve tamo definirane definicije i pojmove, dostupan je pod sljedećom POVEZNICOM na GDPR.

3. B*naziv i podaci za kontakt kontrolora i službenika za zaštitu podataka:

Mix GmbH Lebensmittelhandel
Predstavlja ga direktor Eugen Henning
Schwarzwaldstr. 99
D-71083 Herrenberg
Telefon: +49 (0) 70 32 - 91 77 00
Telefax: +49 (0) 70 32 - 91 77 19
infomixzentrale@monolith-gruppe.com

Službenik za zaštitu podataka tvrtke Mix GmbH Lebensmittelhandel

Možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka kontrolora pomoću gore navedenih opcija za kontakt ili izravno e-poštom na: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com.

4. Obrada osobnih podataka kada posjetite našu web lokaciju:

Pri pozivanju našu web lokacije, prikupljaju se tzv. pristupni podaci koji se spremaju u datoteku dnevnika (tzv. Logfile).

U te pristupne podatke spadaju:

 • naziv (URL) web lokacije, koju ste pozvali i web lokacije koje ste prethodno posjetili
 • datum i vrijeme preuzimanja
 • naziv i URL pozivane datoteke
 • količina prenesenih podataka i obavijest o uspješnom pronalaženju
 • vrsta i verzija preglednika i operativni sustav vašeg uređaja
 • poslužitelj koji podnosi zahtjev i IP adresu vašeg uređaja.

IP adresa i ostali pristupni podaci obrađuju se u sljedeće svrhe:

 • osiguravanje nesmetane veze s web lokacijama
 • osiguravanje ugodne uporabe naše web lokacije
 • procjena sigurnosti i stabilnosti sustava
 • statistika i druge administrativne svrhe

Privremeno pohranjivanje IP adrese i ostalih podataka za pristup od strane sustava neophodno je kako bi se omogućilo da se web lokacija dostavi na uređaj koji koristite. Zbog toga je neophodno da vaša IP adresa ostane pohranjena tijekom trajanja sesije. IP adresa također služi za zaštitu naših sustava (npr. u kontekstu napada ili sigurnosnog incidenta). Iz podataka o pristupu, uključujući IP adresu, za nas se ne može učiniti osobna referenca kada se pozove naša web lokacija.

Vaša se IP adresa pohranjuje kao dio datoteka dnevnika tijekom 30 dana na poslužitelju našeg davatelja usluga Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Njemačka, a zatim izbrisana. Podaci se neće prenositi u treću zemlju van Europe.

Obrada vaše IP adrese i ostalih podataka za pristup prilikom posjeta našoj web lokaciji nije propisana ni zakonom niti ugovorom.

Pravni temelj za obradu vaše IP adrese i podataka o pristupu je članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a i osigurava funkcionalnost naše web lokacije.

Pravni temelj za obradu vaše IP adrese i podataka o pristupu je članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a, jer je obrada opisanih podataka neophodna za usluge, koje nudimo i to je jedini način na koji usluge možemo učiniti dostupnima na našoj web lokaciji i osigurati funkcionalnost naše web lokacije.

5. Obrada osobnih podataka za uporabu KLARO! za upravljanje postavkama kolačića

Sustav upravljanja kolačićima Klaro koristimo za dobivanje i upravljanje vašim pristankom ili za povlačenje vašeg pristanka za postavljanje kolačića u pregledniku vašeg terminalnog uređaja za koji je potreban vaš pristanak tvrtke KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin. To se ne odnosi na kolačiće na našoj stranici trgovine Fanshop. Na našoj Fanshop stranici koristimo takozvanu tehnologiju odustajanja tvrtke Google (pogledajte podatke u točki 7. na Google Analytics-u i točki 11. na stranici Fanshop).

Ako u Klaro! prozoru donesete odluku o uporabi kolačića u prozoru na našoj web lokaciji, u vaš se preglednik prvo sprema Klaro! kolačić ("Klaro") u kojem se sprema pristanak, koji ste dali ili opoziv ovog pristanka. Ako ste dali svoj pristanak, svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ovi se podaci neće slati Klaro! Prikupljeni podaci bit će sačuvani dok ne opozovete sve pristanke ili ne izbrišete Klaro!-kolačiće.

Primjena tehnologije upravljanja kolačićima Klaro! i obrada vaših osobnih podataka temelji se na članku 6. stavku 1. stavku 1. točkama (c) i (f) GDPR-a, jer smo zakonski obvezni pribaviti zakonski potreban pristanak za uporabu Za prikupljanje kolačića i omogućiti vam da povučete svoj pristanak u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a. Provedba ovih zakonskih obveza u našem je legitimnom interesu.

6. Funkcija upravitelja oznakama tvrtke Google:

Funkcija takozvanog upravitelja oznakama tvrtke Google integrirana je na našoj web lokaciji. Upravitelj oznakama tvrtke Google ne prikuplja niti šalje bilo kakve osobne podatke trećim stranama. Međutim, upravitelj oznakama tvrtke Google omogućuje nam da tehnički implementiramo upravljanje našim web lokacijama i uslugama koje se pružaju putem našeg sustava za upravljanje kolačićima Klaro!, tj. upravljanje vašim pristankom za uporabu kolačića.

7. Obrada osobnih podataka prilikom korištenja usluge Google Analytics

Na našoj web lokaciji koristimo uslugu Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska i u tu smo svrhu sklopili ugovor o obradi narudžbe s Google Ireland Limited.

Za ovu uslugu Google koristi kolačiće, koji obično prenose podatke o korištenju naše web lokacije na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo ih pohranjuju.

Google koristi ove podatke u naše ime radi procjene uporabe naše web lokacije i za prikupljanje statističkih podataka o aktivnostima unutar web lokacije. Pritom se od obrađenih podataka mogu stvoriti pseudonimni korisnički profili. Međutim, podaci prikupljeni od vas neće se koristiti radi vaše osobne identifikacije ili izvođenje ovih podataka s drugim osobnim podacima o vama.

Prilikom posjete našoj web lokaciji po prvi put sustav upravljanja kolačićima Klaro! će vas pitati da li pristajete na uporabu Google Analytics kolačića. Ovaj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku za ubuduće aktiviranjem gumba „PROMJENA POSTAVKI KOLAČIĆA“ na našoj web lokaciji. Svi će se kolačići tada deaktivirati za ubuduće.

Na našoj stranici Fanshop stranici putem gumba za kolačiće će vas pitati da li dopuštate uporabu analitičkih kolačića. Sve dok ne pritisnete ovaj gumb, nisu postavljeni analitički kolačići. Tek kad pritisnete gumb za kolačiće "ALLE ERLAUBEN", Google Analytics kolačići bit će postavljeni prilikom uporabe Fanshop stranice. Ako izjavite da su dopušteni samo osnovni kolačići ili da analitičke kolačiće treba ponovno deaktivirati, na vašem će se uređaju postaviti takozvani kolačić za odustajanje ga-disable-UA-49875253-3 tvrtke Google. Ovaj kolačić tvrtke Google za odustajanje tehnički trajno sprječava razmjenu podataka s Google Analyticsom, tj. deaktivira Google Analytics kolačiće i blokira razmjenu podataka s Google Analyticsom.

Ako pristanete na uporabu analitičkih kolačića, koristit ćemo Google Analytics samo s aktiviranom anonimizacijom IP-a. To znači da tvrtka Google skraćuje IP adresu korisnika unutar EU-a ili zemlje Europskog gospodarskog prostora. Puna IP adresa bit će poslana samo poslužitelju u SAD-u i tamo skraćena u iznimnim slučajevima. IP adresa koju je poslao vaš preglednik neće se spojiti s ostalim podacima tvrtke Google. Međutim, ako imate vlastiti korisnički račun kod tvrtke Google, ne može se isključiti da Google dodijeli snimljene korisničke podatke vašem Google računu i tako vas osobno identificira. Više informacija o uvjetima korištenja tvrtke Google i zaštiti podataka možete pronaći na www.google.com/analytics/terms/de.html ili na www.google.de/intl/de/policies/.

Osobni podaci korisnika naše web lokacije bit će izbrisani ili anonimizirani nakon četrnaest (14) mjeseci.

Dodatne informacije o mogućnostima postavki i prigovorima koje možete sami izraditi, možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google na: https://policies.google.com/technologies/ads.

Ako ste dali svoj pristanak, pravna osnova za uporabu vaših osobnih podataka prilikom korištenja Google Analytics jeste članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a. Vaš pristanak može se povući u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a. Možete se usprotiviti prikupljanju podataka koje generiraju kolačići tvrtke Google i koji se odnose na vašu uporabu web lokacije (uključujući vašu IP adresu) tvrtke Google i obradi tih podataka putem tvrtke Google u bilo kojem trenutku za ubuduće postavljanjem marketing kolačića u vašem pregledniku - Prigovor na kolačiće putem gumba "Promjena postavki kolačića".

Pojedinosti o svrsi i opsegu obrade, prikupljanja i uporabe podataka od strane tvrtke Google potražite u uvjetima korištenja i informacijama o zaštiti podataka tvrtke Google na: https://www.google.de/intl/de/policies/, a osobito za Google Analytics na:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

8. Obrada osobnih podataka prilikom korištenja Google Maps

Na našoj web lokaciji koristimo uslugu mrežnih zemljovida Google Maps, uslugu mrežnih zemljovida Google Maps Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (u daljnjem tekstu: Google) za prikaz i uporabu interaktivne karte.

Integriranjem usluge mrežnih zemljovida Google Maps na našoj web lokaciji moguće je planirati rutu za put do naše tvrtke ili do pojedinih Mixmarkt trgovina, te pomoću mrežnog zemljovida pronaći lokaciju naše tvrtke ili pojedinačne Mixmarkt trgovine.

Prilikom pozivanja jedne od naših podstranica na kojima je prikazan zemljovid Google Maps, kolačići Google Maps stavljaju se u preglednik vašeg uređaja, ako ste pristali na postavljanje kolačića. Vaš preglednik tada automatski uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Google.

Sadržaj zemljovida šalje se izravno od tvrtke Google u vaš preglednik, a vaš ga preglednik integrira na web lokaciju. Promjenom postavki preglednika pohranu kolačića možete deaktivirati ili ograničiti. Kolačići koji su već pohranjeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. To se može učiniti i automatski. Ako Google deaktivira kolačiće za našu web lokaciju, možda nećete moći koristiti puni opseg usluge zemljovida Google Maps na našoj web lokaciji.

Bez integracije usluge zemljovida Google Maps ne bismo mogli optimalno ponuditi lokacije i planiranje rute na isti način. Naš legitimni interes za obradu osobnih podataka leži u svrsi pružanja interaktivne usluge Google Maps mrežnog zemljovida za optimalno pronalaženje naše tvrtke i trgovina Mixmarkt trgovina.

Pravna osnova za uporabu Google Maps i povezanu obradu vaših osobnih podataka je vaš pristanak u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a. Vaš pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a opozivanjem vašeg pristanka putem našeg gumba "PROMJENA POSTAVKI KOLAČIĆA" ili ako se općenito protivite postavljanju kolačića u svom pregledniku ili u skladu s tim mijenjate postavke preglednika.

Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i njihovoj obradi od strane ponuditelja usluga zemljovida Google Maps tvrtke Google mogu se pronaći u izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google, kao ponuditelja https://policies.google.com/privacy?hl=de. Tamo ćete također pronaći dodatne informacije o svojim pravima u tom pogledu i opcije postavljanja radi zaštite vaše privatnosti. Uvjeti korištenja za Google Maps mogu se naći na:
https://www.google.com/intl/de_ALL/help/terms_maps/
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. Obrada osobnih podataka korištenjem postupka Facebook Custom Audience Pixel.

Ako ste preko Cookie Consent Tool Klaro! dali pristanak na uporabu Facebook marketinških kolačića, koristimo postupak Facebook Custom Audience Pixel. Kada koristite našu web lokaciju, tada se postavlja kolačić, takozvani Facebook - Pixel, pomoću kojeg je ova Facebook usluga u stanju prepoznati da ste koristili našu web lokaciju i ponude na našoj web lokaciji. Ako imate svoj Facebook račun, Facebook vam može osobno dodijeliti ove podatke, a mi vam možemo pokazati naše ciljano oglašavanje na Facebook-u.

Na ovaj način korisnici naše web lokacije mogu dobiti oglase temeljene na interesima kada koriste Facebook ili druge web lokacije koje također koriste Facebook - Pixel.

Funkcija Facebook - Pixel omogućuje dinamično praćenje korištenja između naše web lokacije i Facebook-a. Uz pomoć rezultata praćenja možemo optimizirati našu web lokaciju i ciljanim oglašavanjem obraćati se posjetiteljima naše web lokacije.

Ovaj Facebook - Pixel postavit će se i aktivirati samo ako ste dali svoj pristanak za to. Pravna osnova za opisanu obradu vaših osobnih podataka je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a. Vaš pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a opozivanjem vašeg pristanka putem našeg gumba "PROMJENA POSTAVKI KOLAČIĆA" (dolje lijevo na našoj web lokaciji) ili ako se općenito protivite postavljanju kolačića u vašem pregledniku ili promijenite svoje postavke u pregledniku u skladu s tim.

10. Obrada osobnih podataka prilikom korištenja YouTube videozapisa

Na našoj web lokaciji predstavljamo videozapise koje vam stavljamo na raspolaganje putem našeg računa na YouTube internetskoj platformi (www.youtube.de). YouTube LLC podružnica je američko-američke Google Grupe sa sjedištem u ulici 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SAD, a zastupa ju tvrtka Google LLC. Sa sjedištem u 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

YouTube videozapise možete prepoznati po crvenom gumbu za reprodukciju na YouTube-u s bijelom strelicom u pregledu slike za videozapis.

Kad je gumb za reprodukciju aktiviran, davatelj YouTube koristi kolačiće koji su pohranjeni na vašem uređaju. Pomoću kolačića mogu se prikupiti i po potrebi procijeniti podaci o posjetiteljima i korisnicima naše web lokacije. YouTube bi mogao koristiti ove podatke, između ostalog, za prikupljanje video statistike radi sprječavanja prijevara i radi poboljšanja korisničke jednostavnosti. Veza s Google DoubleClick mrežom također se može uspostaviti putem YouTube-a.

Videozapise s YouTube-a predstavljene na našoj web lokaciji integrirali smo u takozvani "nadograđeni način zaštite podataka" na našoj web lokaciji. Stoga YouTube ne pohranjuje osobne podatke sve dok ne reproducirate videozapis na našoj web lokaciji. Samo kada reproducirate YouTube videozapis klikom na gumb za reprodukciju na našoj web lokaciji, YouTube prikuplja, prenosi i procjenjuje osobne podatke na način na koji ne možemo utjecati. Međutim, promjenom postavki svog preglednika možete deaktivirati ili ograničiti prijenos i postavljanje kolačića. Kolačići koji su već spremljeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. To se također može učiniti automatski ako u skladu s tim prilagodite postavke svog preglednika. Ako su YouTube kolačići deaktivirani za našu web lokaciju, možda nećete moći reproducirati YouTube videozapise na našoj web lokaciji.

Izravna veza s YouTube platformom i prijenos vaše IP adrese i identifikatora kolačića na YouTube poslužitelj u SAD-u odvijaju se samo kada aktivirate gumb YouTube play za reprodukciju YouTube videozapisa. Aktiviranjem gumba za reprodukciju YouTube uspostavlja se izravna veza s YouTube platformom i kolačići se automatski postavljaju u preglednik vašeg završnog uređaja, pomoću kojeg YouTube od vas prima podatke o vašem ponašanju prilikom korištenja i može ih procijeniti.

Ako ste prijavljeni kao član YouTube-a tijekom reprodukcije naših YouTube videozapisa, YouTube će također dodijeliti sve podatke koje ste prikupili vašem osobnom korisničkom računu.

YouTube također koristi prenesene korisničke podatke korisnika svojih ponuda za postavljanje i analizu oglašavanja. Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i njihove obrade mogu se naći u izjavi o zaštiti podataka tvrtke YouTube / Google LLC na:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pružanje osobnih podataka YouTube-u nije ni zakonski ni ugovorno potrebno.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka prilikom reprodukcije YouTube videozapisa je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a. Vaš pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a opozivanjem vašeg pristanka putem našeg gumba "PROMJENA POSTAVKI KOLAČIĆA" (dolje lijevo na našoj web lokaciji) ili ako se općenito protivite postavljanju kolačića u svom pregledniku ili promijenite postavke u pregledniku u skladu s tim.

11. Obrada osobnih podataka na našoj Fanshop podstranici https://shop.mixmarkt.de
11.a. Kolačići na našoj Fanshop stranici:

Na našoj Fanshop stranici koriste se sljedeći bitni kolačići za upravljanje našom Fanshop stranicom.

 • shop.mixmarkt.eu cookieconsent_status Trajanje pohrane: 1 godina
 • shop.mixmarkt.eu statpush Trajanje pohrane: sesija

Korištenjem funkcije košare na našoj Fanshop stranici, postavljaju se sljedeći bitni kolačići za naš Fanshop:

 • woocommerce_cart_hash Trajanje pohrane: sesija
 • woocommerce_items_in_cart Trajanje pohrane: sesija
 • wp_woocommerce_session_ Trajanje pohrane: 2 dana
 • woocommerce_recently_viewed Trajanje pohrane: sesija
 • store_notice[notice id] Trajanje pohrane: sesija
 • yith_wcwl_session_ Trajanje pohrane: 29 dana

Osim toga davatelj usluga plaćanja također postavlja sljedeće bitne kolačiće:

 • __stripe_mid Trajanje pohrane: 1 godina
 • __stripe_sid Trajanje pohrane: 30 minuta

Možete pristati na uporabu nebitnih kolačića Google Analytics na našoj Fanshop stranici davanjem izjave pomoću našeg gumba za kolačiće ALLE ERLAUBEN. Tada će se, osim toga, na vaš uređaj postaviti i sljedeći analitički kolačići tvrtke Google:

 • gat Trajanje pohrane: 1 minuta
 • ga Trajanje pohrane: 2 godine
 • gid Trajanje pohrane: 24 sata
 • ads/ga-audiences Trajanje pohrane: sesija

Ako ne pristanete na uporabu analitičkih kolačića na našoj Fanshop stranici ili ako kasnije želite ponovno deaktivirati Google Analytics kolačiće, na vašem će se uređaju postaviti kolačić za odustajanje tvrtke Google.

Kolačić za odustajanje tvrtke Google naziva se: ga-disable-UA-49875253-3.

Njegov zadatak je spriječiti bilo kakvu razmjenu podataka s Google Analytics. Trajanje pohrane kolačića za odustajanje tvrtke Google nije vremenski ograničeno. Kolačić za odustajanje izbrisat će se s vašeg uređaja ako dopustite uporabu nebitnih kolačića ili ako također uklonite ovaj kolačić iz postavki preglednika. Kolačić za odustajanje tvrtke Google ne prikuplja niti šalje bilo kakve osobne podatke trećim stranama. Međutim, kolačić za odbijanje tvrtke Google omogućuje nam da tehnički implementiramo upravljanje vašim pristankom na uporabu nebitnih analitičkih kolačića na našoj Fanshop stranici.

11.b. Otvaranje i korištenje korisničkog računa na Fanshop stranici

Na našoj Fanshop stranici imate mogućnost da otvorite korisnički račun zaštićen lozinkom u koji možete trajno pohraniti svoje osobne podatke. Da biste otvorili korisnički račun, trebate unijeti samo svoju adresu e-pošte. Da biste aktivirali korisnički račun, od nas ćete dobiti e-poštu s automatski generiranom lozinkom za pristup vašem korisničkom računu.

Ako želite naručivati putem korisničkog računa, trebaju nam vaše prezime i ime, adresa za dostavu i naplatu (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad) i vaši podaci o načinu plaćanja.

Obrada osobnih podataka prikupljenih za stvaranje i uporabu korisničkog računa temelji se na članku 6. stavku 1. točka (b) GDPR-a. Osobne podatke na korisničkom računu možete pregledati i promijeniti u bilo kojem trenutku. Svoj korisnički račun i osobne podatke pohranjene na njemu možete izbrisati u bilo kojem trenutku pod uvjetom da niste izvršili narudžbu putem svog korisničkog računa.

Ako ste narudžbe izvršili putem korisničkog računa, moramo i dalje čuvati vaše podatke o narudžbama i vaše osobne podatke, kako bismo ispunili svoje obveze iz narudžbe i zakonske zahtjeve. To vrijedi i u slučaju da kod nas izbrišete svoj korisnički račun. Brisanje vaših osobnih podataka koje obrađujemo radi vaše narudžbe vrši se nakon isteka razdoblja čuvanja koja su za nas primjenjiva prema zakonu o trgovinama i porezima. Pravna osnova za daljnju obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka (b), točka (c) i točka (f) GDPR-a.

12. Obrada osobnih podataka radi obradu plaćanja na Fanshop stranici

U svrhu obrade plaćanja za narudžbe koje ste nam poslali, obrađujemo podatke o plaćanju koje navedete prilikom narudžbe. Ovisno o načinu plaćanja, podatke o plaćanju proslijedit ćemo trećim stranama ako se plaćanje vrši putem treće strane. Na primjer, ako plaćate kreditnom karticom, vaše podatke o plaćanju proslijedit ćemo vašem davatelju kreditnih kartica. Ako nam platite izravno unaprijed, obradit ćemo vaše podatke o plaćanju koje nam sami pošaljete putem naše banke.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka u kontekstu plaćanja ponuđenim sredstvima plaćanja je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a.

12.1. Stripe kao način plaćanja

Angažirali smo davatelja usluga plaćanja Stripe (Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska) da vodi našu obradu plaćanja. Ako odaberete davatelja usluga platnog prometa Stripe, na vaš zahtjev ćemo u tu svrhu pružiti podatke i osobne podatke koje ste nam dali tijekom postupka narudžbe, zajedno s podacima o vašoj narudžbi (tj. prezime, ime, adresu, broj računa, broj računa banke, eventualno broj kreditne kartice, iznos računa, valutu i broj transakcije). Pravna osnova je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a. Vaši će se podaci prosljeđivati samo u svrhu obrade plaćanja kod davatelja usluga platnog prometa Stripe Payments Europe Ltd. i to samo onoliko koliko je za to potrebno. Više podataka o zaštiti podataka tvrtke Stripe možete pronaći na URL-u https://stripe.com/de/privacy#translation.

12.2. PayPal i PayPal-PLUS kao načini plaćanja

Ako se kao dio postupka narudžbe odlučite platiti putem davatelja usluga plaćanja PayPal, vaši će se podaci za kontakt poslati PayPal-u na vaš zahtjev kao dio narudžbe pokrenute na ovaj način. PayPal je ponuda tvrtke PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal preuzima funkciju mrežnog davatelja usluga plaćanja i povjerenika i nudi usluge zaštite kupaca.

Osobni podaci koji se prenose na PayPal uglavnom su ime, prezime, adresa, telefonski broj, IP adresa, adresa e-pošte ili drugi podaci potrebni za obradu narudžbe, kao i podaci koji su povezani s narudžbom, poput broja stavke, broja predmeta, iznosa računa i poreza u postocima, podataka o računu itd.

Ovaj prijenos potreban je za obradu vaše narudžbe odabranim načinom plaćanja, osobito radi potvrde vašeg identiteta, upravljanja plaćanjem i odnosima s kupcima. Međutim, imajte na umu: PayPal također može prosljeđivati osobne podatke davateljima usluga, kooperantima ili drugim povezanim tvrtkama, ako je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza iz vaše narudžbe ili ako će se osobni podaci obrađivati u ime kupca.

Ovisno o načinu plaćanja odabranom putem PayPal-a, npr. fakturi ili izravnom terećenju, PayPal će osobne podatke koji se prenose na PayPal, prenijeti kreditnim agencijama. Ovaj prijenos koristi se radi provjere identiteta i kreditne sposobnosti narudžbe koju ste poslali. Koje su informacije uključene i koje podatke PayPal obično prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prosljeđuje možete pronaći u pravilima o privatnosti tvrtke PayPal na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka za obradu vašeg plaćanja putem PayPal-a je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a. Vaši će se podaci prosljeđivati samo u svrhu obrade plaćanja kod vašeg davatelja kreditnih kartica i samo u mjeri u kojoj je to potrebno.

12.3. Plaćanje kreditnom karticom VISA / MASTERCARD

Ako tijekom postupka naručivanja odlučite platiti kreditnom karticom, trebamo vaše podatke o plaćanju (tj. podatke o narudžbi, prezime, ime, broj kreditne kartice i verifikacijski broj) koje ćemo potom proslijediti vašem davatelju kreditne kartice radi obrade plaćanja.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka za plaćanja kreditnim karticama je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a. Vaši će se podaci prosljeđivati samo vašem davatelju kreditnih kartica u svrhu obrade plaćanja i samo u mjeri u kojoj je to potrebno.

13. Obrada osobnih podataka za slanje prospekata poštom.

Ako želite da vam pošaljemo prospekte za najbližu trgovinu Mix-Markt s našim ponudama poštom, možete se prijaviti na primanje prospekata poštom putem naše web lokacije. Za prijavu na prospekte trebaju nam vaše prezime i ime, poštanska adresa, tj. ulica, kućni broj, poštanski broj i grad. Vaša adresa e-pošte i detalji vaše najbliže Mix-Markt podružnice.

Za slanje prospekata potrebna su nam vaša imena i adresa adresata.

Potrebna nam je vaša adresa e-pošte za elektroničku narudžbu prospekata putem naše web lokacije, kako bismo vam pružili priliku u takozvanom postupku dvostruke prijave radi potvrde podataka koje ste dali za narudžbu prospekata. Na ovaj način želimo osigurati da se sa vaše adrese e-pošte ne izdaju neovlaštene narudžbe. Kako bismo mogli dokazati vašu narudžbu evidentira se postupak narudžbe. Evidentirani podaci uključuju vašu adresu e-pošte i pohranu vremena registracije i potvrde, kao i IP adresu s koje je narudžba i potvrda izvršena.

Potrebni su nam detalji najbliže Mix-Markt trgovine kako bismo toj Mix-Markt trgovini dali vaše podatke za kontakt za slanje prospekata za ovu trgovinu. Možete se odjaviti od slanja brošura poštom u bilo kojem trenutku za budućnost. Na našoj web lokaciji možete se odjaviti od slanja brošura ovdje. Za odjavu trebaju nam vaše prezime, ime, poštanska adresa, tj. ulica, kućni broj, poštanski broj i grad. Također se možete odjaviti sa slanja prospekata poštom slanjem poruke tvrtki Mix GmbH Lebensmittelhandel, Schwarzwaldstr. 99, D-71083 Herrenberg ili telefonom na +49 (0) 70 32 - 91 77 00.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka za slanje reklama poštom je članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a.

14. Obrada osobnih podataka za biltene

Ako želite biti obaviješteni o trendovima, cijenama, vaučerima, promocijama i ponudama tvrtka Mix GmbH trgovina namirnicama e-poštom putem našeg biltena, možete se registrirati za primanje našeg biltena s informacijama iz vaše podružnice Mix-Markt na našoj web lokaciji.

Za elektroničko naručivanje našeg biltena potrebna nam je vaša adresa e-pošte koju možete unijeti na našoj web lokaciji, vaše prezime i ime, te podaci o vama najbližoj trgovini Mix-Markt. U takozvanom postupku dvostruke prijave, tada vam pružamo priliku da potvrdite pretplatu na bilten. Na ovaj način želimo osigurati da se s vašom adresom e-pošte ne stavlja neovlaštena pretplata na bilten. Postupak naručivanja bilježi se tako da možemo dokazati da ste se pretplatili na bilten. Zabilježeni podaci uključuju vašu adresu e-pošte i pohranu vremena registracije i potvrde, kao i IP adresu s koje je narudžba i potvrda izvršena.

Potrebni su nam detalji najbliže Mix-Markt trgovine kako bismo vam mogli poslati bilten s informacijama o marketu kojeg ste odabrali. Potrebno nam je vaše ime i prezime kako bismo vam se u našem biltenu mogli osobno obratiti.

U bilo kojem trenutku imate pravo opozvati svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka za ubuduće, tj. u bilo kojem trenutku se možete odjaviti sa primanja biltena aktiviranjem veze za otkazivanje pretplate na bilten u podnožju svakog bilten ili porukom putem naše web lokacije.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka za slanje biltena je članak 6. stavak 1. točka (a) u vezi s člankom 7. GDPR-a.

15. Obrazac za kontakt

Za pitanja, zahtjeve i prijedloge možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku, tj. Poštom, telefonom, e-poštom, ali i putem obrasca za kontakt na našoj web lokaciji. Ako koristite obrazac za kontakt na našoj web lokaciji, potrebno nam je vaše ime kako bismo vam se mogli obratiti osobno i valjana adresa e-pošte kako bismo vas mogli kontaktirati. Ako želite telefonski odgovor, potreban nam je vaš telefonski broj.

Osobne podatke navedene u obrascu za kontakt obrađujemo isključivo kako bismo obradili vaš zahtjev i pohranjujemo ga sve dok je to potrebno i zakonski dopušteno radi obrade vašeg zahtjeva.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka koje ste unijeli putem kontakt obrasca na našoj web lokaciji je ispunjavanje vašeg zahtjeva u skladu s člankom 6. stavkom 1. rečenicom 1. točkom (b) GDPR-a.

16. Posebne akcije Mix-Markt tvrtke

Ako sudjelujete u nekoj od akcija naše Mix-Markt tvrtke, poput foto akcije za obožavatelje, od vas su nam potrebni podaci za sudjelovanje u kampanji. To uključuje osobne podatke, kao što su vaše prezime, podaci o imenu i adresi, adresa e-pošte i drugi osobni podaci, poput slika ljudi na fotografijama / videozapisima koje nam stavljate na raspolaganje za akciju.

Osobne podatke koje ste dali u sklopu Mix-Markt akcije koristit ćemo samo za obradu i provedbu ove akcije, a detalje o tome naći ćete u uvjetima sudjelovanja u Mix-Markt akciji u kojoj sudjelujete.

Pravna osnovu za obradu osobnih podataka u vezi s našom Mix-Markt akcijom je članak 6. stavak 1. rečenica 1. točka (b) GDPR-a. Pružit ćemo vam dodatne informacije o Mix-Markt akcijama u uvjetima sudjelovanja za odgovarajuću Mix-Markt akciju, koje morate prihvatiti ako želite sudjelovati u Mix Markt akciji.

17. Obrada osobnih podataka na povezanim web lokacijama

Ako s naše web lokacije postoje poveznice na druge web lokacije, mi nemamo utjecaj niti kontrolu nad povezanim sadržajem i nemamo utjecaja na kolačiće koje koriste povezane web lokacije i obradu osobnih podataka iz drugih internetskih ponuda. Stoga preporučujemo da se na povezanim web lokacijama informirate u tamošnjim odredbama o zaštiti podataka o vrsti, opsegu i namjeni prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.

18. Kombinirajte račune društvenih medija na Facebook-u, Instagram-u, Odnoklassniki-ju i YouTube-u

Facebook
Održavamo Facebook račun na društvenoj mreži Facebook, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“) kako bismo komunicirali s aktivnim kupcima, zainteresiranim stranama i tamošnjim korisnicima, te ih informirali o našim ponudama, uslugama i aktivnostima (u daljnjem tekstu „Facebook Fanpage“). Željeli bismo stupiti u kontakt s vama i ostalim zainteresiranim stranama i stoga smo odlučili koristiti Facebook Fanpage stranicu.

Što se tiče obrade podataka koja se vrši kada posjetite našu Facebook Fanpage, Facebook i mi smo zajednički odgovorni u smislu članka 26. stavka 1. GDPR-a. Naše međusobne obveze, koje proizlaze iz zajedničke odgovornosti, utvrđene su sporazumom između Facebook-a i nas, takozvanim „Dopunama o uvidima u stranicu u vezi s kontrolorom“. Ovdje su sažete ključne točke sporazuma koje su ključne za vas:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

U okviru uporabe naše Facebook Fanpage statistički procjenjujemo kako ste koristili našu Facebook Fanpage. U tu svrhu od Facebook-a dobivamo opsežne statističke podatke o posjetima i korištenju naše Facebook Fanpage, takozvanih „Facebook – Insights“, koji međutim ne sadrže nikakve osobne podatke, već samo podatke bez reference na pojedine osobe. Kao operater Fanpage stranice, sami nemamo pristup osobnim podacima i ne možemo ih gledati ili ispitivati na Facebook-u. Osobno ne možemo uspostaviti odnos s vama.

Facebook - Insights služe za prilagođavanje naše Facebook Fanpage potrebama posjetitelja i tako je kontinuirano optimiziraju. To se također može učiniti u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja procjenom rezultirajućih interesa naših korisnika, tako da, na primjer, postavljamo oglase unutar i izvan naše Facebook stranice obožavatelja koji vjerojatno odgovaraju interesima korisnika naše Facebook Fanpage.

Kako bi statistička procjena korisničkih podataka bila moguća, Facebook obično pohranjuje kolačiće na računala korisnika naše Facebook Fanpage. Kada posjetite našu Facebook Fanpage, postavlja se kolačić koji se koristi za prepoznavanje kada ste prijavljeni na svoj Facebook račun i za lakše surfanje Facebook stranicom obožavatelja. Prema Facebook-u, kolačići i podaci prikupljeni o njima bit će izbrisani ili anonimizirani u roku od 90 dana. https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Uz to, obrađujemo vaše podatke koje nam možete prenijeti putem naše Facebook Fanpage, samo da bismo podržali našu Facebook Fanpage osobito za pružanje informacija o našim aktivnostima, odgovaranje na pitanja ili reagiranje na vaše postove, komentare i poruke putem Facebook-a.

Željeli bismo istaknuti da Facebook također spomenute podatke obrađuje neovisno u svoje vlastite svrhe, a da mi nismo uključeni u njih niti na njih imamo bilo kakav utjecaj.

To obuhvaća na primjer prezentaciju sadržaja na Facebook stranicama trećih strana, prilagođenih vašim općim postavkama za Facebook mrežu i personalizaciju takvog sadržaja. Facebook također može proslijediti gore navedene podatke trećim zemljama poput SAD-a, na primjer poslužiteljima tvrtke Facebook Inc., što može rezultirati dodatnim rizicima, jer u SAD-u ne može biti zajamčena razina zaštite podataka koja odgovara europskom GDPR-u. Pojedinosti o tome kako izgledaju zaštitne mjere poduzete od strane Facebooka potražite na informacijama s Facebook-a ovdje: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data i https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ako tvrtka Facebook u naše svrhe u pojedinačnom slučaju pošalje podatke SAD-u, Facebook i mi ćemo osigurati da se to učini na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera u skladu s člankom 44. i ostalih članaka GDPR-a, na primjer dogovaranjem standardnih klauzula o zaštiti podataka iz Europske komisije, zaštitnih mjera prikladnih u pojedinačnim slučajevima kako osigurati šifriranje podataka, prema članku 46. stavku 2. (c) GDPR-a.

Ugovorom sklopljenim s tvrtkom Facebook propisano je da Facebook preuzima primarnu odgovornost za obradu Insight podataka i da ispunjava sve obveze prema GDPR-u u pogledu obrade Insight podataka.

Stoga je prvenstveno tvrtka Facebook odgovorna za obveze u vezi s informacijama u skladu s člankom 13., 14. GDPR-a, kao i za zaštitu vaših prava kao subjekta podataka. U vezi sa zahtjevima za informacijama i utvrđivanjem drugih prava subjekata podataka, željeli bismo istaknuti da se ona najučinkovitije mogu zahtijevati izravno na Facebook-u. Samo tvrtka Facebook ima pristup korisničkim podacima i može poduzeti odgovarajuće mjere i izravno pružati informacije. Korisnici naše Facebook Fanpage mogu ostvariti svoja prava prema članku 12. i ostalim člancima GDPR-a, osobito prava na brisanje prema članku 17. GDPR-a, ograničenje obrade prema članku 18. GDPR-a, prigovor prema članku 21. GDPR-u i informacije prema čl. 15 GDPR-a, na Facebooku kako je opisano na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data Ako vam je potrebna pomoć u vezi s tim, slobodno nas kontaktirajte.

Ako koristite našu Facebook Fanpage, dodatne informacije o tome koje podatke tvrtka Facebook obrađuje i koristi pronaći ćete na https://www.facebook.com/about/privacy/, a osobito za Facebook Insight: https://www.facebook.com/about/privacy/ und speziell für die Facebook-Insights:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Tamo ćete pronaći i opcije postavki radi zaštite vaše privatnosti, kao i mogućnosti prigovora, usporedite s odustajanjem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com.

Obrada vaših osobnih podataka povodom posjeta i korištenja naše Facebook Fanpage temelji se na našim legitimnim interesima za učinkovito informiranje korisnika i komunikaciju s posjetiteljima naše Facebook Fanpage u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a.

Instagram
Održavamo Instagram račun na društvenoj mreži Instagram, kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska ("Facebook"), kako bismo informirali naše kupce, zainteresirane strane i tamošnje korisnike o našim ponudama, uslugama i aktivnostima (u daljnjem tekstu „Instagram“). Instagram nam omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa. Korisnici mogu uređivati fotografije i videozapise i primjenjivati filtre. Drugi korisnici zauzvrat mogu dijeliti, ostavljati komentare ili "Lajkati" fotografije i videozapise. Osim toga, korisnici mogu stupiti u kontakt jedni s drugima pisanjem privatnih poruka na Instagramu.

Željeli bismo stupiti u kontakt s vama i ostalim zainteresiranim stranama na Instagram-u, te smo stoga odlučili koristiti Instagram.

Kada posjetite naš Instagram račun, do kojeg možete doći putem ikone Instagram na našoj web lokaciji, Instagram i tvrtka Facebook obrađuju vašu IP adresu i druge podatke, a da mi na njih nemamo utjecaja. Ne možemo vidjeti u kojoj mjeri, gdje i koliko dugo se podaci pohranjuju, u kojoj mjeri Instagram i Facebook udovoljavaju postojećim obvezama brisanja, koje se procjene i poveznice vrše na podatke i na koga se podaci prenose. Polazimo od toga da se podaci koje o vama na Instagram-u prikuplja Facebook Ireland Ltd. obrađuju i pri tome prenosi trećim stranama, moguće i u zemlje izvan Europske unije.

Ako želite spriječiti Instagram i Facebook u obradi osobnih podataka koje ste nam prenijeli na Instagramu, ne biste nas trebali kontaktirati na Instagramu. Naše kontakt podatke stavljamo na raspolaganje na Instagram-u putem poveznice na našoj web lokaciji.

Smjernice za zaštitu podataka Instagrama možete pronaći na:https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. U smjernicama za zaštitu podataka također ćete naći informacije o opcijama za kontakt s tvrtkom Facebook i pojedinačnim opcijama postavki oglasa.

Obrada vaših osobnih podataka povodom posjeta i uporabe našeg Instagram računa temelji se na našim legitimnim interesima u komunikaciji s našim kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima, uključujući i Instagram, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a.

Odnoklassniki
Imamo račun na društvenoj mreži Odnoklassniki kojom upravlja društvo s ograničenom odgovornošću Mail.Ru Limited Liability Company (službeni državni registarski broj 1027739850962, Rusija, 125167, Moscow, Leningradskiy prospekt 39, building 79).

Imamo račun Odnoklassniki za komunikaciju s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima koji su tamo aktivni, te da bismo ih mogli informirati o našoj ponudi, uslugama i aktivnostima. Željeli bismo stupiti u kontakt s vama i ostalim zainteresiranim stranama i stoga smo odlučili koristiti Odnoklassniki.

Naš račun Odnoklassniki možete nazvati putem gumba OK na našoj web lokaciji. Željeli bismo istaknuti da nemamo saznanja o sadržaju podataka koje obrađuje Odnoklassniki ili ih prenose ili bilježe trećim stranama niti o njihovoj uporabi od strane Odnoklassniki.ru ili drugih pružatelja usluga. Tamošnje informacije o zaštiti podataka odnose se na Odnoklassniki. Za više informacija pogledajte tamošnje obavijesti o privatnosti Odnoklassniki na https://ok.ru/privacy.

Obrada vaših osobnih podataka prilikom posjeta i uporabe našeg računa Odnoklassniki temelji se na našim legitimnim interesima u komunikaciji s našim kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima, uključujući Odnoklassniki, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) GDPR-a.

Youtube
Koristimo vlastiti Mixmarkt YouTube kanal na YouTube platformi, kojim upravlja Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska. Željeli bismo istaknuti da Mixmarkt YouTube kanal i njegove funkcije koristite na vlastiti rizik. To se osobito odnosi na uporabu tamo ponuđenih opcija, poput dijeljenja, komentiranja, prosljeđivanja. Informacije o tome koje podatke Google obrađuje i u koje svrhe mogu se pronaći u izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect.

Nemamo utjecaja na vrstu i opseg podataka koje Google obrađuje putem YouTube, vrstu obrade i uporabe ili prijenos tih podataka trećim stranama. Nemamo učinkovite mogućnosti kontrole. Kad upotrebljavate YouTube, vaše će osobne podatke prikupljati, prenositi, pohranjivati, otkrivati i koristiti Google, te tamo prenijeti, pohranjivati i koristiti, bez obzira na vaše prebivalište u Sjedinjenim Američkim Državama, Irskoj i bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj Google posluje.

Prijenos se vrši na tvrtke povezane s tvrtkom Google, kao i na druge pouzdane tvrtke ili osobe koje ih obrađuju u ime tvrtke Google. S jedne strane, Google obrađuje vaše dobrovoljno unesene podatke poput imena i korisničkog imena, adrese e-pošte. Google također obrađuje sadržaj koji stvarate, prenosite ili primate od drugih kada koristite usluge na YouTube. To uključuje, na primjer, fotografije i videozapise koje spremate, stvarate i komentare koje pišete na YouTube videozapisima. S druge strane, Google također procjenjuje sadržaj koji dijelite kako bi utvrdio koje vas teme zanimaju, pohranjuje i obrađuje povjerljive poruke koje šaljete izravno drugim korisnicima i može pomoću GPS podataka pratiti vašu lokaciju, podataka o bežičnim mrežama ili određivati vašu IP adresu, kako bi vam poslala oglase ili drugi sadržaj. Google može koristiti alate za analizu kao što je Google Analytics radi procjene. Nemamo utjecaja na uporabu takvih alata od strane tvrtke Google i nismo obaviješteni o takvoj potencijalnoj uporabi.

Ako koristimo alate tvrtke Google ove vrste za YouTube kanal, nismo to ni na koji način naručili niti podržali. Podaci dobiveni tijekom analize također nam nisu dostupni. Preko našeg računa vidljivi su nam samo profili pretplatnika.

Napokon, tvrtka Google također prima informacije kada, primjerice, pregledavate sadržaj, čak i ako niste kreirali vlastiti račun. Ti takozvani „Podaci dnevnika“ mogu biti IP adresa, vrsta preglednika, operativni sustav, podaci o prethodno pozvanoj web lokaciji i stranicama koje ste pozvali, vaše mjesto, mobilni operater, uređaj koji koristite (uključujući ID uređaj i ID aplikacije), pojmove za pretraživanje koje ste koristili i podatke o kolačićima. U općim postavkama vašeg Google računa imate mogućnosti za ograničavanje obrade vaših podataka. Osim ovih alata, Google nudi i posebne postavke zaštite podataka za YouTube. Više o tome možete saznati u smjernicama o zaštiti podataka tvrtke Google u proizvodima tvrtke Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de.

Dodatne informacije o ovim stavkama možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google pod pojmom "Postavke zaštite podataka": https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices.

Informacije možete zatražiti i putem obrasca za zaštitu podataka tvrtke Google: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637054532384299914-2421490167&hl=de&rd=22.

Ako s nama komunicirate putem YouTube i stavite nam podatke na raspolaganje, vaše podatke obrađujemo u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, kako bismo zadovoljili vaše zahtjeve. Podatke koje unesete na YouTube, posebno vaše korisničko ime i sadržaj objavljen pod vašim računom, obrađivat ćemo u onoj mjeri u kojoj možemo odgovoriti na vaše objave pod "Komentari". Podaci koje slobodno objavljujete i distribuirate na YouTube bit će uključeni u našu ponudu i dostupni našim korisnicima.

19. Prava subjekata podataka:

Imate pravo:

 • u skladu s člankom 15. GDPR-a zatražiti informaciju o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Konkretno, možete dobiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su vaši podaci bili ili će biti otkriveni, planiranom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanju, ograničenju obrade ili prigovoru, postojanju prava na podnošenje žalbe, traženju podrijetla vaših podataka, ako ih nismo prikupili;
 • u skladu s člankom 16. GDPR-a, odmah zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo pohranili;
 • u skladu s člankom 17. GDPR-a zatražiti brisanje vaših osobnih podataka koje smo pohranili, osim ako se radi o obradi radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, ispunjavanja zakonske obveze iz razloga od javnog interesa ili utvrđivanja, izvršavanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • u skladu s člankom 18. GDPR-a zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka, ako se osporava točnost podataka, obrada je nezakonita, ali je odbijate izbrisati, a podaci nam više nisu potrebni, ali potrebno nam je da to potvrdite, trebate izvršavati ili braniti pravne zahtjeve ili ste prigovorili obradi u skladu s člankom 21. GDPR-a;
 • u skladu s člankom 20. GDPR-a, primiti vaše osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i računalno čitljivom formatu ili zatražiti prijenos drugoj odgovornoj osobi;
 • opozvati vaš pristanak koji ste nam dali u bilo kojem trenutku u skladu s člankom 7. stavkom 3. GDPR-a. Kao rezultat toga, u budućnosti više ne smijemo nastaviti obradu podataka na temelju ovog pristanka;
 • u skladu s člankom 77. GDPR-a podnijeti žalbu nadzornom tijelu. Možete se obratiti nadzornom organu vašeg uobičajenog mjesta prebivališta, nadzornom tijelu u vašem mjestu rada ili nadzornom tijelu u mjestu sjedišta naše tvrtke ili mjestu navodnog kršenja.
20. Pravo na prigovor

Ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju legitimnih interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. stranom 1. točkom (f) GDPR-a, imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u skladu s člankom 21. GDPR-a, pod uvjetom da za to postoje razlozi koji proizlaze iz njihove posebne situacije ili je prigovor usmjeren protiv izravnog marketinga. Ako se protivite obradi osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, imate općenito pravo prigovora koje ćemo primijeniti bez navođenja daljnjih razloga.

Ako želite iskoristiti svoje pravo na opoziv ili prigovor, dovoljna je adresa e-pošte na: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com

21. Promjena izjave o zaštiti podataka

Napominjemo da se ova izjava o zaštiti podataka može promijeniti u bilo kojem trenutku u skladu s propisima o zaštiti podataka. Primjenjuje se verzija dostupna u vrijeme vašeg posjeta našoj web lokaciji.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem gore navedenih podataka za kontakt.

Mix GmbH Lebensmittelhandel
Herrenberg, Mai 2021

Módosítsa a sütik beállításait