Declaraţie de confidenţialitate

Mix GmbH Lebensmittelhandel

1. Domeniul de aplicare a prezentei declaraţii de confidenţialitate:

Prezenta declaraţie de confidenţialitate se aplică exclusiv pentru pagina de internet a Mix GmbH Lebensmittelhandel, care poate fi accesată de dumneavoastră la adresa www.mixmarkt.eu

Vă informăm în cadrul prezentei declaraţii de confidenţialitate cu privire la natura, volumul şi scopul colectării şi utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal la accesarea şi utilizarea ofertelor de pe pagina noastră de internet.

2. Definiţii:

Date cu caracter personal:

„Datele cu caracter personal” reprezintă conform articolului 4 punctul 1 din Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) înseamnă, conform articolului 4 punctul 1 din Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR), orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

Prelucrare:

„Prelucrare” reprezintă, conform articolului 4 punctul 2 din GDPR, înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator:

„Operator” înseamnă, conform articolului 4 punctul 7 din GDPR, persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Cookies:

Cookies reprezintă fişiere de mici dimensiuni generate de browser-ul dumneavoastră şi care sunt stocate pe echipamentul dumneavoastră, la momentul la care accesaţi pagina noastră de internet. Aceste cookies conţin identificatori anonimi(identificator cookie), repartizate echipamentului dumneavoastră şi browser-ului dumneavoastră şi care, la o nouă accesare a paginii noastre de internet, permit o identificare fără echivoc a echipamentului dumneavoastră.

Anumite cookies sunt aplicate automat, la fiecare accesare a paginii noastre de internet şi sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru utilizarea paginii noastre de internet.

Alte cookies permit funcţionarea serviciilor oferite pe pagina noastră de internet sau oferă posibilitatea unei analize a funcţionalităţii şi a utilizării paginii noastre.

Anumiţi identificatori cookie sunt şterşi la finalul utilizării paginii de internet, alţii sunt menţinuţi pentru o perioadă mai lungă pe echipamentul dumneavoastră, pe care îl utilizaţi pentru accesarea paginii noastre de internet.

În situaţia în care nu doriţi stocarea de cookies pe echipamentul dumneavoastră, dispuneţi de posibilitatea de a interzice stocarea de cookies în setările de sistem ale browser-ului pe care îl utilizaţi. Dispuneţi de posibilitate de a şterge cookies stocate anterior în setările de sistem ale browser-ului dumneavoastră. Excluderea de cookies poate afecta funcţionalitatea paginii noastre de internet.

GDPR:

Textul complet al Regulamentului general privind protecţia datelor, inclusiv toate definiţiile şi precizările terminologie conţinute de acesta, poate fi consultat la LINK către GDPR

3. Numele şi datele de contact ale operatorului şi responsabilului pentru protecţia datelor:

Mix GmbH Lebensmittelhandel

Reprezentată de către administratorul Eugen Henning

Schwarzwaldstr. 99

D-71083 Herrenberg

Telefon: +49 (0) 70 32 - 91 77 00

Telefax: +49 (0) 70 32 - 91 77 19

infomixzentrale@monolith-gruppe.com

Responsabil pentru protecţia datelor al societăţii Mix GmbH Lebensmittelhandel

Calitatea de responsabil pentru protecţia datelor din cadrul operatorului este Peter Minch cu care puteţi lua legătura prin utilizarea datelor de contact menţionate anterior sau direct prin e-mail la adresa: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal la accesarea paginii noastre de internet:

La accesarea paginii noastre de internet sunt înregistrate aşa-numite date de acces şi sunt stocate într-un fişier-jurnal (aşa-numit Logfile).

Din categoria acestor date de acces fac parte:

 • numele ( URL) paginii de internet accesate de dumneavoastră, precum şi al paginii de internet accesate anterior
 • data şi ora accesării
 • numele şi adresa URL a fişierului accesat
 • volumul datelor transmise şi mesajul cu privire la accesarea cu succes
 • tipul de browser împreună cu versiunea şi sistemul de operare al echipamentului dumneavoastră
 • furnizorul de servicii care transmite solicitarea şi adresa IP a echipamentului dumneavoastră

Adresa IP şi datele suplimentare de acces sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Asigurarea unei conexiuni fără probleme a paginii de internet
 • Asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet
 • Evaluarea securităţii sistemului şi a stabilităţii sistemului
 • Generarea de statistici şi scopuri administrative suplimentare

Este necesară stocarea temporară a adresei IP şi a datelor suplimentare de acces de către sistem pentru a permite transmiterea paginii de internet către echipamentul utilizat de dumneavoastră. În acest scop este obligatoriu ca adresa dumneavoastră IP să rămână stocată pentru durata şedinţei. Adresa IP este utilizată şi ca element de siguranţă pentru sistemele noastre (de exemplu: în cadrul unui atac sau a unui incident de siguranţă). În baza datelor de acces, inclusiv a adresei IP, nu dispunem de posibilitatea de a stabili legătura cu o anumită persoană în cazul accesării paginii noastre de internet.

Adresa dumneavoastră IP este stocată, ca parte integrantă a Logfiles, pentru un termen de 30 de zile, pe serverul Host-Provider-ului nostru: Medialine Euro Trade Ag, Office Rhein-Main, Zehntenhofstraße 5b, 65201 Wiesbaden, Germania, iar ulterior sunt şterse. Nu există date comunicate într-un stat terţ din afara Europei.

Prelucrarea adresei dumneavoastră IP şi a datelor suplimentare de acces la deschiderea paginii noastre de internet nu este impusă prin lege sau prin prevederile contractuale.

Temeiul legal al prelucrării adresei dumneavoastră IP şi a datelor de acces este reprezentat însă de articolul 6 alineatul 1 şi următoarele din GDPR, deoarece prelucrarea datelor descrise este necesară pentru serviciile oferite de noi, iar noi dispunem doar în acest mod de posibilitatea de a pune la dispoziţie serviciile oferite pe pagina noastră de internet şi de a garanta funcţionalitatea paginii noastre de internet.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal la utilizarea Google Analytics

Pe pagina noastră de internet utilizăm instrumentul de analiză Google Analytics creat de compania din SUA Google Inc. (denumită în cele ce urmează: Google) pentru structurarea în funcţie de necesităţi şi optimizarea ofertelor noastre de la nivelul paginii de internet.

În cadrul acordului având ca obiect prelucrarea datelor în calitate de intermediar, pe care l-am încheiat cu Google, Google generează, cu ajutorul informaţiilor cumulate, o evaluare a utilizării şi a activităţilor de la pagina noastră de internet.

În acest scop sunt stocate aşa-numite Tracking-Cookies pe echipamentul dumneavoastră. Informaţiile generate prin intermediul acestor cookies cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transmise de regulă către un server Google din SUA şi sunt stocate la nivelul acestuia. Informaţiile comunicate sunt utilizate în acest caz în cadrul comenzii noastre pentru a evalua utilizarea paginii noastre de internet şi pentru a presta pentru noi servicii suplimentare în scopuri de studiere a pieţei şi structurare în funcţie de necesităţi a acestei pagini de internet.

Google utilizează aceste informaţii şi pentru a redacta rapoarte cu privire la activităţile derulate în cadrul ofertei noastre online şi pentru a presta servicii suplimentare în raport cu noi în asociere cu utilizarea acestei oferte online şi a internetului. Utilizăm Google Analytics şi pentru a afişa anunţurile publicate în cadrul serviciilor publicitare ale Google şi ale partenerilor acesteia numai acelor utilizatori care au manifestat şi un interes faţă de oferta noastră online sau care prezintă anumite caracteristici (de exemplu interes faţă de anumite produse şi servicii în funcţie de paginile de internet accesate de către utilizator), pe care le comunicăm Google (aşa-numite Google Audiences). Cu ajutorul aplicaţiei Google Audiences, pe care am integrat-o în pagina noastră de internet, dorim să ne asigurăm că anunţurile noastre corespund interesului potenţial al utilizatorilor paginii noastre de internet şi nu produc efect deranjant.

Pe această pagină de internet, Google Analytics a fost extins cu un cod de anonimizare pentru a garanta că adresele IP sunt înregistrate doar în formă anonimă şi pentru a exclude o legătură personală directă (aşa-numit IP-Masking).

La comunicarea adresei dumneavoastră IP de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale Acordului privind Spaţiul Economic European, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată în prealabil (IP-Masking) şi este transmisă şi stocată în SUA doar în formă anonimizată. Numai în situaţii excepţionale este transferată adresa IP completă către un server Google din SUA, fiind trunchiată abia la destinaţie.

Din acest motiv, datele colectate despre dumneavoastră nu sunt utilizate pentru identificarea dumneavoastră personală şi nu sunt asociate nici cu datele cu caracter personal despre dumneavoastră.

Dispuneţi de următoarele posibilităţi de a nu permite analiza prin intermediul Google Analytics:

Dispuneţi de posibilitatea de a vă opune în orice moment înregistrării datelor generate prin intermediul cookies şi a datelor referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) către Google, precum şi prelucrării acestor date de către Google pentru viitor, prin descărcarea şi instalarea plug-inului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Analiza web rămâne dezactivată la instalarea Browser-Plug-In-ului până la dezactivarea, respectiv ştergerea acestui Browser-Plug-In. Browser-Plug-In va fi activat distinct pentru fiecare browser şi fiecare echipament. Ceea ce înseamnă că, în situaţia în care nu doriţi o analiză web pe alte echipamente sau pe browsere diferite, utilizate de dumneavoastră, trebuie să adăugaţi Browser-Plug-In pe toate browser-ele şi echipamentele cu ajutorul cărora accesaţi pagina noastră de internet.

În mod suplimentar, am integrat Google Analytics pe pagina noastră astfel încât să dispuneţi de posibilitatea de a dezactiva de direct de la nivelul terminalului dumneavoastră prelucrarea datelor dumneavoastră de utilizator de către Google Analytics pentru viitor prin intermediul unui aşa-numit Opt-Out Cookie Google Analytics. În situaţia în care activaţi următorul buton, pentru echipamentul dumneavoastră este activat direct un Opt-Out Cookie care nu permite analiza de către Google:

În situaţia în care doriţi să dezactivaţi analiza pentru alte terminale pe care le utilizaţi, trebuie să activaţi din nou pentru fiecare echipament Opt-Out Cookie.

Vă rugăm să consultaţi detalii cu privire la scopul şi volumul prelucrării, colectării şi utilizării datelor de către GoogleAnalytics în condiţiile de utilizare şi informaţiile cu privire la protecţia datelor ale Google la adresa: https://www.google.de/intl/de/policies/ şi GoogleAnalytics la adresa:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Datele prelucrate de către Google Analytics sunt şterse automat după 26 de luni.

Punerea la dispoziţie a datelor cu caracter personal către Google nu este prevăzută cu titlu obligatoriu prin lege sau contract. Însă în lipsa prelucrării descrise a datelor nu este posibilă o analiză şi o evaluare a paginii noastre de internet şi optimizarea serviciilor oferite de noi. Cu raportare la scopurile prelucrării datelor este identificat interesul nostru justificat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform articolului 6 alineatul 1, f din GDPR

6. Prelucrare datelor cu caracter personal la utilizarea de către Google Re-/Marketing Services

Pe pagina noastră de internet utilizăm Google Re-/Marketing-Services Google Audiences şi Double Click puse la dispoziţie de către compania din SUA Google Inc. (denumită în cele ce urmează: Google) pentru structurarea în funcţie de necesităţi şi optimizarea ofertelor de pe paginile noastre de internet.

Google Re-/Marketing- Services ne permit să afişăm mai concentrat anunţurile publicitare pentru şi de pe pagina noastră de internet, pentru a vă prezenta, la accesarea paginii noastre de internet, oferte şi anunţuri care ar putea corespunde interesului dumneavoastră. În situaţia în care sunt afişate la nivelul paginii noastre de internet de exemplu anunţuri pentru anumite produse faţă de care v-aţi exprimat interesul pe alte pagini de internet, se vorbeşte în acest sens despre „Remarketing”. Pentru Remarketing, la accesarea paginilor noastre de internet, precum şi a altor pagini, pe care sunt activate serviciile Google-Marketing, este executat în mod direct de către Google un cod al Google şi sunt integrate la nivelul paginii de internet aşa-numite (Re)marketing-Tags (elemente grafice invizibile sau coduri, evidenţiate şi ca „Web Beacons”). Cu ajutorul acestora, la nivelul echipamentului dumneavoastră este memorat un cookie individual (în locul cookies pot fi utilizate şi tehnologii similare). Cookies pot fi activate de domenii diferite, printre altele de către google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com sau googleadservices.com. În acest cookie se înregistrează paginile de internet accesate de dumneavoastră, care sunt elementele de conţinut pentru care aţi manifestat interes şi care sunt ofertele accesate. În mod suplimentar sunt memorate informaţii tehnice cu privire la browser şi sistemul de operare, paginile de internet de trimitere, data şi ora de accesare, precum şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea ofertelor online. Este înregistrată şi adresa dumneavoastră IP, context în care comunicăm în cadrul Google-Analytics faptul că adresa IP este trunchiată, ceea ce înseamnă anonimizată, în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, fiind transmisă numai în situaţii excepţionale în formă completă către un server Google din SUA, cu trunchierea la destinaţie.

Adresa dumneavoastră IP nu este asociată cu datele din cadrul altor oferte puse la dispoziţie de către Google. Informaţiile menţionate anterior pot fi asociate de către Google şi cu informaţii din alte surse. În situaţia în care accesaşi ulterior alte pagini de internet, pot fi afişate, în funcţie de interesele dumneavoastră, anunţurile adaptate la interesele dumneavoastră.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate sub formă de pseudonim în cadrul serviciilor Google-Marketing. Ceea ce înseamnă că Google nu stochează şi prelucrează de exemplu numele sau adresa dumneavoastră de e-mail, ci prelucrează datele cookie relevante în cadrul profilurilor pseudonimizate de utilizator. Ceea ce înseamnă că, din perspectiva Google, anunţurile nu sunt administrate şi afişate pentru o persoană identificată în mod concret, ci pentru titularul cookie, indiferent de cine deţine calitatea de titular al acestor cookie. Această prevedere nu se aplică în situaţia în care un utilizator Google a admis expres prelucrarea datelor fără această pseudonimizare. Informaţiile colectate de către Google-Marketing-Services cu privire la utilizatori sunt transmise către Google şi stocate pe servere Google din SUA.

În baza Google-Marketing-Services „DoubleClick” dispunem de posibilitatea de a integra anunţurile publicitare ale terţilor. DoubleClick utilizează cookies cu ajutorul cărora Google şi paginile sale partenere de internet poate efectua publicarea de anunţuri în baza accesărilor efectuate de către utilizatori a acestei pagini de internet, respectiv a altor pagini de pe internet.

Puteţi consulta informaţii suplimentare cu privire la utilizarea datelor în scopuri de marketing de către Google la pagina generală de prezentare: https://www.google.com/policies/technologies/ads , declaraţia de confidenţialitate a Google poate fi accesată la adresa https://www.google.com/policies/privacy

În situaţia în care doriţi să contestaţi măsurile publicitare asociate intereselor de către Google-Marketing-Services, dispuneţi de posibilitatea de a utiliza setările activate de către Google şi opţiunile Opt-Out: http://www.google.com/ads/preferences.

Vă rugăm să consultaţi detaliile cu privire la scopul şi volumul prelucrării, colectării şi utilizării datelor în asociere cu folosirea la Google Re-/Marketing-Services în condiţiile de utilizare şi informaţiile cu privire la protecţia datelor ale Google la adresa: https://www.google.de/intl/de/policies/ precum şi informaţii suplimentare la adresa:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Punerea la dispoziţie a datelor cu caracter personal către Google nu este prevăzută cu titlu obligatoriu prin lege sau contract. În lipsa prelucrării descrise a datelor nu este însă posibilă o analiză şi o evaluare a utilizării paginii noastre de internet şi optimizarea serviciilor şi ofertelor puse la dispoziţie de noi. Cu raportare la scopurile prelucrării datelor este identificat interesul nostru justificat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform articolului 6 alineatul 1, f din GDPR.

7. Prelucrare datelor cu caracter personal la utilizarea de către Google Maps

Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul de hărţi online pus la dispoziţie de către Google Maps, un serviciu de hărţi online pus la dispoziţie de către compania din SUA Google Inc. cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. (denumită în cele ce urmează: Google) în scop de afişare şi utilizare a unei hărţi interactive.

Prin integrarea serviciului de hărţi online pus la dispoziţie de către Google Maps există posibilitatea de a efectua pe pagina noastră de internet o planificare a traseului pentru deplasarea la societatea noastră sau la piețe individuale ale Mixmarkt şi pentru a identifica sediul firmei noastre sau a piețelor individuale Mixmarkt cu ajutorul hărţii online.

La accesarea paginii noastre de internet sunt integrate cookies Google Maps în browser-ul echipamentului dumneavoastră, iar browser-ul dumneavoastră realizează automat o conexiune directă cu serverele Google. Conţinutul hărţilor este transmis de Google direct către browser-ul dumneavoastră şi este integrat de browser-ului dumneavoastră în pagina de internet. Printr-o modificare a setărilor browser-ului dumneavoastră dispuneţi însă de posibilitatea de a dezactiva sau de a restricţiona stocarea de cookies. Cookies stocate anterior pot fi şterse în orice moment. Această operaţiune poate fi efectuată şi automatizat. În situaţia în care sunt dezactivate cookies Google pentru pagina noastră de internet, este posibil să nu puteţi valorifica toate facilităţile oferite de serviciul de hărţi al Google Maps la pagina noastră de internet.

Puteţi consulta informaţii suplimentare cu privire la scopul şi volumul colectării datelor şi prelucrării acestora de către furnizorul Google în declaraţia de confidenţialitate a ofertantului dumneavoastră Google. În cadrul documentului respectiv, obţineţi şi informaţii suplimentare cu privire la drepturile şi posibilităţile dumneavoastră de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private http://www.google.de/intl/de/policies/privacy ; https://policies.google.com/privacy/update?hl=de Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal şi în SUA şi şi-a asumat şi obligaţia de a respecta EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Scopul prelucrării datelor, ceea ce înseamnă punerea la dispoziţie a serviciului interactiv de hărţi online Google Maps pentru a asigura posibilitatea de localizare a întreprinderii noastre şi a piețelor Mixmarkt, reprezintă interesul nostru justificat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform articolului 6 alineatul 1,f din GDPR.

8. Prelucrarea datelor personale la utilizarea codului Facebook Pixel

Pe site-ul nostru web utilizăm un service Facebook de remarketing/marketing „Custom Audience“. Este vorba de o funcție de urmărire Tracking (Facebook Pixel) plasată între site-ul nostru web și Facebook. Prin intermediul ei Facebook alocă informațiile privind vizitele pe paginile noastre web ale vizitatorilor contului de Facebook. Obiectivul acestei conexiuni este măsurarea eficacității publicității noastre de pe site-ul Facebook. Astfel ne putem optimiza site-ul web și vizitatorilor de pe site-ul nostru le putem oferi o publicitate personalizată. Dacă nu doriți ca Facebook să aloce contului dvs. Facebook informațiile menționate mai sus, atunci serviciul remarketing/marketing "Custom Audience" poate fi dezactivat aici. În acest sens trebuie să fiți logați pe Facebook.

9. Prelucrare datelor cu caracter personal la utilizarea de clipuri video pe YouTube

La pagina noastră de internet vă prezentăm clipuri video, puse la dispoziţie de către furnizorul YouTube pe internet. YouTube LLC este o piață a concernului Google, cu sediul central în 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA şi şi-a asumat obligaţia de respectare a EU-US Privacy Shield. YouTube este reprezentată de către Google Inc. cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Recunoaşteţi clipurile video pe YouTube prin intermediul butonului de play de culoare roşie YouTube, cu săgeată albă în imaginea de previzualizare a clipului video.

Furnizorul YouTube utilizează cookies stocate pe echipamentul dumneavoastră. Cu ajutorul cookies pot fi colectate şi, dacă este cazul, evaluate informaţiile cu privire la persoanele care accesează şi utilizează pagina noastră de internet. YouTube ar putea utiliza aceste informaţii, printre altele, pentru realizarea de statistici video, pentru evitarea fraudelor şi pentru îmbunătăţirea uşurinţei de utilizare. Prin intermediul Youtube există şi posibilitatea de a realiza o conexiune cu reţeaua Google DoubleClick.

Am integrat clipurile video YouTube prezentate pe pagina noastră în aşa-numitul „mod extins de protecţie a datelor” de la pagina noastră de internet. Din acest motiv nu sunt stocate date cu caracter personal de către YouTube, cât timp nu redaţi un clip video de pe pagina noastră de internet. Numai în situaţia în care redaţi un clip video de pe YouTube prin selectarea butonului play de pe pagina noastră de internet se realizează înregistrarea, transmiterea şi evaluarea datelor cu caracter personal de către YouTube într-o modalitate pe care nu o putem influenţa în nici un fel. Printr-o modificare a setărilor browser-ului dumneavoastră dispuneţi însă de posibilitatea de a dezactiva sau a restricţiona transmiterea şi plasarea de cookie.

Cookies stocate anterior pot fi şterse în orice moment. Acest demers poate fi realizat şi automatizat. În situaţia în care sunt dezactivate cookies ale YouTube pentru pagina noastră de internet, este posibil să nu puteţi reda clipurile video pe YouTube la pagina noastră de internet.

O conexiune directă cu platforma YouTube şi o comunicare a adresei dumneavoastră IP şi a identificatorului cookies către un server Youtube din SUA se realizează numai în situaţia în care, pentru redarea unui clip video pe YouTube, activaţi butonul play de pe YouTube.

Prin activarea butonului play de pe YouTube este realizată o legătură directă cu platforma YouTube, iar YouTube plasează automat cookies pe echipamentul dumneavoastră, prin intermediul cărora YouTube recepţionează informaţii despre dumneavoastră şi conduita de utilizare şi prin care poate evalua aceste informaţii.

În situaţia în care, la redarea clipurilor noastre video de pe YouTube, sunteţi autentificat ca membru la YouTube, toate informaţiile obţinute de la dumneavoastră sunt repartizate de YouTube în mod suplimentar contului dumneavoastră personal de utilizator.

YouTube nu ne oferă informaţii fiabile cu privire la tipul de cookies utilizate de către YouTube, la durata de stocare a cookies pe sistemul dumneavoastră computerizat şi la natura şi volumul datelor identificate şi evaluate cu ajutorul cookies YouTube. Se va porni de la ideea că YouTube, cu ajutorul cookies YouTube, identifică şi evaluează adresa dumneavoastră IP şi toate celelalte date, precum şi conduita dumneavoastră de utilizare de ansamblu de pe pagina noastră de internet (tracking).

Puteţi consulta informaţii suplimentare cu privire la scopul şi volumul colectării datelor şi prelucrarea acestora de către furnizorul Google în declaraţia de confidenţialitate a Youtube la adresa:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Punerea la dispoziţie a datelor cu caracter personal către YouTube nu este prevăzută cu titlu obligatoriu prin lege sau contract, însă, în lipsa prelucrării descrise a datelor, nu este posibilă o redare a clipurilor video pe YouTube, care au fost integrate la nivelul paginii noastre.

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal la redarea clipurilor video Youtube este reprezentat de articolul 6 alineatul 1,f din GDPR.

10. Prelucrare datelor cu caracter personal pe paginile de internet asociate prin link

În măsura în care pagina noastră de internet conţine link-uri către alte pagini de internet, nu putem influenţa sau controla elementele de conţinut inserate prin link şi nu putem influenţa cookies utilizate de către paginile de internet prin link şi prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul altor pagini de internet. Recomandăm din acest motiv să vă informaţi pe paginile de internet inserate prin link-uri, în cadrul normelor valabile în cadrul acestora cu privire la protecţia datelor, cu privire la natura, volumul şi scopul colectării şi la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

11. Drepturile persoanelor vizate:

Dispuneţi:

 • conform articolului 15 din GDPR de dreptul de a solicita informaţii cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de dumneavoastră. În special dispuneţi de posibilitatea de a solicita informaţii cu privire la scopurile de prelucrare, la categoria datelor cu caracter personal, la categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le sunt comunicate datele dumneavoastră, la durata planificată de stocare, la existenţa unui drept de rectificare, ştergere, limitare a prelucrării sau formulare a contestaţiei, existenţa unui drept de a formula contestaţii, provenienţa datelor dumneavoastră, în măsura în care acestea nu au fost colectate la noi;

 • conform articolului 16 din GDPR, de dreptul de a solicita fără întârziere rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate la noi;

 • conform articolului 17 din GDPR, de dreptul de a solicita ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate la noi, în măsura în care prelucrarea nu este necesară pentru exercitarea dreptului de exprimare liberă a opiniei şi de informare, pentru îndeplinirea unei obligaţii juridice, din considerente justificate de interesul public sau pentru valorificarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;

 • conform articolului 18 din GDPR, de dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care corectitudinea datelor este contestată de dumneavoastră, dacă prelucrarea este ilegală, însă dacă dumneavoastră refuzaţi ştergerea acestor, iar datele nu ne mai sunt necesare, însă dumneavoastră aveţi nevoie de acestea pentru valorificarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale au dacă aţi formulat contestaţie împotriva prelucrării conform articolului 21 din GDPR;

 • conform articolului 20 din GDPR, de dreptul de a obţine datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-aţi pus la dispoziţie, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat sau de a solicita transmiterea către un alt operator;

 • conform articolului 7 alineatul 3 din GDPR, de dreptul de a vă retrageîn orice moment consimţământul exprimat în raport cu noi. Această situaţie face ca noi să nu mai dispunem de posibilitatea de a continua pentru viitor prelucrarea datelor bazată pe acest consimţământ şi

 • conform articolului 77 din GDPR, de dreptul de a formula plângere la o autoritate de supraveghere. De regulă dispuneţi de posibilitatea de a vă adresa în acest sens autorităţii de supraveghere de la reşedinţa dumneavoastră obişnuită, autorităţii de supraveghere competente pentru locul dumneavoastră de muncă, de la locaţia în care se află sediul firmei noastre, respectiv de la locaţia în care a fost săvârşită presupusa încălcare.

12. Drept de contestare

În măsura în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza intereselor justificate conform articolului 6 alineatul 1 teza 1 litera f din GDPR, aveţi dreptul, conform articolului 21 din GDPR, de a formula contestaţie împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care există în acest scop motive care rezultă din situaţia dumneavoastră specială sau în situaţia în care contestaţia este formulată împotriva marketingului direct. La formularea unei contestaţii împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, dispuneţi de un drept general de contestare, care va fi pus în aplicare fără a menţiona motive suplimentare.

În situaţia în care doriţi să valorificaţi dreptul dumneavoastră de revocare sau dreptul de contestare, este suficientă transmiterea unui e-mail la adresa: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com

13. Modificarea declaraţiei de confidenţialitate

Vă rugăm să aveţi în vedere că prezenta declaraţie de confidenţialitate pateu fi modificată în orice moment cu respectarea normelor de protecţie a datelor. Se aplică în toate situaţiile versiunea care poate fi accesată la momentul accesării de către dumneavoastră a paginii noastre de internet.

În măsura în care mai aveţi întrebări, ne puteţi contacta cu plăcere de asemenea la datele de contact menţionate mai sus.

Mix GmbH Lebensmittelhandel

Herrenberg, mai 2018

Modificați setările cookie-urilor