Oświadczenie o ochronie danych

Mix GmbH Lebensmittelhandel

1. Zakres niniejszego oświadczenia o ochronie danych:

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Mix GmbH Lebensmittelhandel na stronie internetowej Mix GmbH Lebensmittelhandel, dostępnej pod adresem www.mixmarkt.eu i shop.mixmarkt.eu, jak również w innych serwisach internetowych Mix GmbH Lebensmittelhandel, np. na naszych profilach w sieciach społecznościowych, oraz w usługach, które oferujemy Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszych serwisów internetowych.

2. Definicje:

Dane osobowe:

"Dane osobowe" to zgodnie z art. 4 pkt. 1 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych (RODO) wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej: osoba, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie:

"Przetwarzanie" oznacza, zgodnie z art. 4 pkt. 2 RODO, każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podmiot odpowiedzialny:

"Podmiot odpowiedzialny" oznacza, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, podmiot odpowiedzialny lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

Pliki cookie:

Cookie to krótka informacja tekstowa, która może być przechowywana w przeglądarce lub przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie itp.). Pliki cookie zawierają anonimowe ciągi znaków, które są przypisane do Państwa urządzenia końcowego i przeglądarki i umożliwiają jednoznaczną identyfikację Państwa urządzenia przy ponownym wywołaniu naszej strony internetowej lub innych ofert online. Informacje zapisane w plikach cookie są przesyłane bezpośrednio na naszą stronę internetową lub do innych dostawców, z którymi zawarliśmy umowy dotyczące realizacji zamówień. Niektóre pliki cookie są usuwane po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej lub innych ofert online, inne pozostają na Państwa urządzeniu końcowym przez dłuższy czas.

Pliki cookie, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej, są automatycznie ustawiane przy każdej wizycie na naszej stronie. Te pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ umożliwiają one wyświetlanie zawartości naszej strony internetowej za pośrednictwem adresu IP urządzenia końcowego użytkownika.

W celu ustawienia innych, technicznie niepotrzebnych plików cookie, które umożliwiają nam analizę funkcjonalności i korzystania z naszej strony internetowej lub lepszą promocję treści naszej strony internetowej oraz naszych ofert i usług (tzw. marketingowe pliki cookie lub pliki cookie do celów analitycznych), potrzebujemy Państwa uprzedniej świadomej zgody.

Dlatego przy pierwszym dostępie do treści na naszej stronie internetowej www.mixmarkt.eu prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie marketingowych plików cookie. W tym celu korzystamy z systemu zarządzania plikami cookie KLARO! firmy KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin.

Przy pierwszym wejściu na podstronę sklepu internetowego https://shop.mixmarkt.eu prosimy również o wyrażenie zgody na wykorzystywanie nieistotnych plików cookie z Google Analytics, tzw. Analytics Cookies. Na naszej stronie sklepu internetowego używamy tak zwanego Google opt-out Cookie ga-disable-UA-49875253-3 w celu technicznej realizacji Państwa decyzji przeciwko korzystaniu z plików cookie Analytics.

Jeśli generalnie nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego, mogą Państwo całkowicie zablokować zapisywanie plików cookie w ustawieniach systemowych używanej przeglądarki. Mogą Państwo usunąć już zapisane pliki cookie w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Wyłączenie wszystkich plików cookie może jednak wpłynąć na funkcjonalność naszej strony internetowej.

Wyjaśniamy, które usługi i funkcje na naszej stronie internetowej ustawiają pliki cookie w poniższych informacjach o usługach, z których korzystamy.

RODO:

Pełny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym wszystkie definicje i określenia w nim uregulowane, są dostępne pod następującym LINKIEM do RODO.

3. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej i inspektora ochrony danych:

Mix GmbH Lebensmittelhandel
Reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Eugena Henninga
Schwarzwaldstr. 99
D-71083 Herrenberg
Telefon: +49 (0) 70 32 - 91 77 00
Telefax: +49 (0) 70 32 - 91 77 19
infomixzentrale@monolith-gruppe.com

Inspektor ochrony danych w Mix GmbH Lebensmittelhandel

Z inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego można się skontaktować za pomocą wymienionych powyżej opcji kontaktu lub bezpośrednio pocztą elektroniczną pod adresem: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com.

4. Przetwarzanie danych osobowych podczas wywoływania naszej strony internetowej:

Przy wywołaniu naszej strony internetowej zbierane są tzw. dane dostępowe, które zapisywane są w pliku dziennika (tzw. log file).

Te dane dostępu obejmują następujące dane:

 • nazwa (URL) strony internetowej, którą Państwo odwiedzają oraz strony, którą odwiedzali Państwo poprzednio
 • datę i godzinę dostępu
 • nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp
 • ilość przekazanych danych i powiadomienie o ich pomyślnym odzyskaniu
 • typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny Państwa urządzenia
 • dostawca żądający i adres IP Państwa urządzenia.

Adres IP i inne dane dostępowe są przetwarzane przez i w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia na stronie internetowej
 • Zapewnienie komfortu korzystania z naszej strony internetowej
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Tworzenie statystyk i inne cele administracyjne

Tymczasowe przechowywanie adresu IP i innych danych dostępowych przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do urządzenia, z którego Państwo korzystają. W tym celu nieuniknione jest przechowywanie adresu IP użytkownika przez czas trwania sesji. Adres IP jest również wykorzystywany do zabezpieczenia naszych systemów (np. w przypadku ataku lub incydentu bezpieczeństwa). Na podstawie danych dostępowych, w tym adresu IP, w przypadku połączenia z naszą stroną internetową nie możemy uzyskać żadnych danych osobowych.

Państwa adres IP jest przechowywany na serwerze naszego operatora Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy, jako część plików dziennika systemowego przez okres 30 dni, a następnie usuwany. Żadne dane nie są przekazywane do pozaeuropejskich krajów trzecich.

Przetwarzanie Państwa adresu IP i innych danych dostępowych podczas wywoływania naszej strony internetowej nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa adresu IP i danych dostępowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie opisanych danych jest niezbędne do świadczenia oferowanych przez nas usług i tylko w ten sposób możemy świadczyć usługi oferowane na naszej stronie internetowej i zapewnić funkcjonalność naszej strony internetowej.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z KLARO! w celu administrowania ustawieniami plików cookie

W celu uzyskania i zarządzania Państwa zgodą lub cofnięciem zgody na zapisywanie plików cookie w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego, do czego wymagana jest Państwa zgoda, korzystamy z systemu zarządzania plikami cookie Klaro! firmy KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin. Pliki cookie na naszej stronie sklepu internetowego są z tego wyłączone. Na naszej stronie sklepu internetowego stosujemy tak zwaną technikę Google opt-out (patrz informacje na ten temat pod punktem 7 o Google Analytics i punkcie 11 o sklepie internetowym).

Jeśli w oknie w Klaro! naszej witryny podejmą Państwo decyzję o stosowaniu plików cookie, w Państwa przeglądarce zapisywany jest najpierw plik cookie Klaro! ("klaro"), w którym zapisywane są udzielone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Jeśli wyrazili Państwo zgodę, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać.

Dane te nie będą przekazywane do Klaro! Zebrane dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa wszystkich zgód lub usunięcia pliku cookie Klaro!

Wykorzystanie technologii zarządzania plikami cookie Klaro! i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. c i f RODO, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookie oraz do umożliwienia Państwu wycofania zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Realizacja tych zobowiązań prawnych leży w naszym uzasadnionym interesie.

6. Funkcja Google Tag Manager:

Na naszej stronie internetowej zintegrowana jest funkcja tzw. Google Tag Manager. Google Tag Manager nie zbiera i nie wysyła danych osobowych do osób trzecich. Google Tag Manager umożliwia nam jednak techniczną realizację administrowania naszą stroną internetową oraz usługami świadczonymi przez nasz system zarządzania plikami cookie Klaro!, tj. administrowanie Państwa zgodą na wykorzystanie plików cookie.

7. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, i w tym celu zawarliśmy z Google Ireland Limited umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Google wykorzystuje do tego celu pliki cookie, które z reguły przekazują informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej na serwer Google w USA i tam je zapisują.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia statystyk dotyczących aktywności na stronie. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych można stworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Dane zebrane od Państwa nie będą jednak wykorzystywane do identyfikacji Państwa osobiście ani do łączenia tych danych z innymi danymi osobowymi dotyczącymi Państwa.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, nasz System zarządzania plikami cookie Klaro! zapyta Państwa, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie Google Analytics. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać na przyszłość, aktywując przycisk "ZMIANA USTAWIEŃ COOKIE" na naszej stronie. Wszystkie pliki cookie zostaną wówczas dezaktywowane na przyszłość.

Na naszej stronie sklepu internetowego zostaną Państwo zapytani za pomocą przycisku cookie , czy zezwalają na używanie plików cookie do analizy. Dopóki nie nacisną Państwo tego przycisku, nie zostaną ustawione żadne pliki cookie Analytics. Tylko po naciśnięciu przycisku ALLE ERLAUBEN, podczas korzystania z witryny sklepu internetowego będą ustawiane ciasteczka Google Analytics. Jeśli zadeklarują Państwo, że dozwolone są tylko niezbędne pliki cookie lub pliki cookie Analytics mają zostać ponownie dezaktywowane, na Państwa urządzeniu końcowym zostanie ustawiony tzw. plik cookie opt-out Google ga-disable-UA-49875253-3. Ten plik cookie opt-out Google trwale uniemożliwia wymianę danych z Google Analytics, tzn. dezaktywuje pliki cookie Google Analytics i blokuje wymianę danych z Google Analytics.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie Analytics, korzystamy z Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google na terenie UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi Google. Jeśli jednak użytkownik posiada własne konto użytkownika Google, nie można wykluczyć, że Google przyporządkuje zebrane dane użytkownika do jego konta Google, umożliwiając w ten sposób identyfikację użytkownika. Więcej informacji na temat warunków korzystania z usług Google i ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub unter www.google.de/intl/de/policies/.

Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie czternastu (14) miesięcy.

Więcej informacji na temat ustawień i możliwości sprzeciwu, które można samodzielnie wprowadzić, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/technologies/ads.

Podstawą prawną do wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics jest, o ile wyrazili Państwo na to zgodę, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa zgoda może być w każdej chwili odwołana zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google w przyszłości, sprzeciwiając się ustawieniu marketingowych plików cookie w przeglądarce za pomocą przycisku "Zmień ustawienia plików cookie".

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania, gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w warunkach użytkowania i polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/, a w szczególności w przypadku Google Analytics pod adresem:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

8. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi map online Google Maps, usługi map online Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google) do wyświetlania i korzystania z interaktywnej mapy.

Dzięki integracji z serwisem mapowym online Google Maps, możliwe jest zaplanowanie trasy do naszej firmy lub poszczególnych sklepów Mix Markt na naszej stronie internetowej oraz odnalezienie lokalizacji naszej firmy lub poszczególnych sklepów Mix Markt za pomocą mapy online.

Po wywołaniu jednej z naszych podstron, na której wyświetlana jest mapa Google Maps, w przeglądarce Państwa urządzenia umieszczane są pliki cookie z Google Maps, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczanie plików cookie. Przeglądarka automatycznie nawiązuje wtedy bezpośrednie połączenie z serwerami Google.

Zawartość map jest przekazywana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana przez przeglądarkę z Państwa stroną internetową. Mogą Państwo jednak wyłączyć lub ograniczyć przechowywanie plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie Google na naszej stronie internetowej, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z usługi mapowej Google Maps na naszej stronie internetowej.

Bez integracji z serwisem mapowym Google Maps nie moglibyśmy oferować Państwu lokalizacji i planowania tras w tak samo optymalny sposób. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych polega na udostępnianiu interaktywnej usługi map online Google Maps w celu optymalnego odnalezienia naszej firmy i sklepów Mix Markt.

Podstawą prawną dla korzystania z Google Maps i związanego z tym przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Państwa zgoda może być w każdej chwili odwołana zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO poprzez użycie naszego przycisku "ZMIANA USTAWIEŃ COOKIE" w celu odwołania zgody lub jeśli ogólnie sprzeciwiają się Państwo ustawieniu plików cookie w Państwa przeglądarce lub odpowiednio zmienią ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę usługi Google Maps firmy Google można znaleźć w polityce prywatności dostawcy Google https://policies.google.com/privacy?hl=de. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności. Warunki korzystania z Map Google można znaleźć pod adresem:
https://www.google.com/intl/de_ALL/help/terms_maps/
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z procedury Facebook Custom Audience Pixel.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie Facebooka za pośrednictwem narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie Klaro!, będziemy korzystać z procedury Facebook Custom Audience Pixel. Podczas korzystania z naszej strony internetowej ustawiany jest wówczas plik cookie znany jako piksel Facebooka, który umożliwia serwisowi Facebook rozpoznanie, że użytkownik korzystał z naszej strony internetowej i ofert na naszej stronie. Jeśli mają Państwo własne konto na Facebooku, Facebook może przypisać te informacje do Państwa osobiście, a my możemy indywidualnie pokazać Państwu nasze reklamy na Facebooku.

W ten sposób użytkownicy naszej strony internetowej mogą otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach podczas korzystania z Facebooka lub innych stron internetowych, które również używają piksela Facebooka.

Funkcja Piksel Facebooka umożliwia dynamiczne śledzenie użytkowania (tracking) pomiędzy naszą stroną internetową a Facebookiem. Wykorzystując wyniki śledzenia, możemy zoptymalizować naszą stronę internetową i kierować do odwiedzających naszą stronę reklamy.

Ten piksel Facebooka jest ustawiany i aktywowany tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną opisanego przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa zgoda może być w każdej chwili odwołana zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO poprzez kliknięcie na nasz przycisk "ZMIANA USTAWIEŃ COOKIE" (na dole po lewej stronie na naszej stronie internetowej) lub jeśli ogólnie sprzeciwiają się Państwo ustawieniu plików cookie w Państwa przeglądarce lub odpowiednio zmienią ustawienia przeglądarki.

10. Przetwarzanie danych osobowych przy korzystaniu z filmów z YouTube

Na naszej stronie internetowej prezentujemy filmy, które udostępniamy Państwu za pośrednictwem naszego konta na platformie internetowej YouTube (www.youtube.de). YouTube LLC jest spółką zależną amerykańskiej grupy Google z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA i jest reprezentowana przez Google LLC. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Filmy z YouTube można rozpoznać po czerwonym przycisku odtwarzania YouTube z białą strzałką w podglądzie filmu.

Podczas aktywacji przycisku odtwarzania dostawca YouTube używa plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Za pomocą plików cookie mogą być zbierane i ewentualnie analizowane informacje o odwiedzających i użytkownikach naszej strony internetowej. YouTube może wykorzystywać te informacje m.in. do gromadzenia statystyk wideo, zapobiegania oszustwom oraz poprawy komfortu użytkowania. YouTube mógłby jednak również połączyć się z siecią Google DoubleClick.

Prezentowane na naszej stronie filmy z YouTube zintegrowaliśmy w tak zwanym "rozszerzonym trybie ochrony danych" na naszej stronie internetowej. Dlatego YouTube nie przechowuje żadnych danych osobowych, dopóki nie odtworzą Państwo filmu na naszej stronie internetowej. Tylko w przypadku odtwarzania filmu z YouTube poprzez kliknięcie przycisku odtwarzania na naszej stronie internetowej, pobieranie, przekazywanie i ocena danych osobowych przez YouTube odbywa się w sposób, na który nie mamy wpływu. Jednakże, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie i umieszczanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może się to również odbywać automatycznie, jeśli odpowiednio dostosują Państwo ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli pliki cookie YouTube zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, odtwarzanie filmów z YouTube na naszej stronie internetowej może nie być możliwe.

Bezpośrednie połączenie z platformą YouTube oraz przekazanie Państwa adresu IP i identyfikatora cookie na serwer YouTube w USA ma miejsce tylko wtedy, gdy aktywują Państwo przycisk odtwarzania YouTube w celu odtworzenia filmu YouTube. Poprzez aktywację przycisku odtwarzania YouTube nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z platformą YouTube, a w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego automatycznie umieszczane są pliki cookie, za pomocą których YouTube otrzymuje informacje od Państwa oraz o Państwa sposobie użytkowania i może je oceniać.

Jeżeli podczas odtwarzania naszych filmów na YouTube są Państwo zalogowani jako członek YouTube, YouTube przyporządkowuje wszystkie uzyskane informacje do Państwa osobistego konta użytkownika.

YouTube wykorzystuje również ustalone dane użytkowników korzystających z jego ofert do umieszczania i analizy reklam. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności YouTube / Google LLC pod adresem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Przekazanie danych osobowych do YouTube nie jest ani prawnie ani umownie wymagane.

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych podczas odtwarzania filmów z YouTube jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa zgoda może być w każdej chwili odwołana zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO poprzez użycie naszego przycisku "ZMIANA USTAWIEŃ COOKIE" (na dole po lewej stronie na naszej stronie internetowej), aby odwołać swoją zgodę lub jeśli ogólnie sprzeciwiają się Państwo ustawieniu plików cookie w swojej przeglądarce lub odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki.

11. Przetwarzanie danych osobowych na podstronie naszego sklepu internetowego https://shop.mixmarkt.de
11.1 Pliki cookie na naszej stronie sklepu internetowego:

Na naszej stronie sklepu internetowego do obsługi strony sklepu internetowego używane są następujące, niezbędne pliki cookie.

 • shop.mixmarkt.eu cookieconsent_status czas przechowywania: 1 rok
 • shop.mixmarkt.eu czas przechowywania: sesja

W przypadku korzystania z funkcji koszyka na stronie naszego sklepu internetowego, ustawiane są następujące własne niezbędne pliki cookie:

 • woocommerce_cart_hash czas przechowywania: sesja
 • woocommerce_items_in_cart czas przechowywania: sesja
 • wp_woocommerce_session_ czas przechowywania: 2 dni
 • woocommerce_recently_viewed czas przechowywania: sesja
 • store_notice[notice id] czas przechowywania: sesja
 • yith_wcwl_session_ czas przechowywania: 29 dni

Następujące istotne pliki cookie są również ustawiane przez dostawcę usług płatniczych Stripe:

 • __stripe_mid czas przechowywania: 1 rok
 • __stripe_sid czas przechowywania: 30 minut

Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie nieistotnych plików cookie z Google Analytics na stronie naszego sklepu internetowego, klikając na nasz przycisk cookie i deklarując ALLE ERLAUBEN. Wówczas na Państwa urządzeniu końcowym będą również ustawiane przez Google następujące pliki cookie Analytics:

 • gat czas przechowywania: 1 minuta
 • ga czas przechowywania: 2 lata
 • gid czas przechowywania: 24 godziny
 • ads/ga-audiences czas przechowywania: sesja

Jeśli nie chcą Państwo zezwolić na korzystanie z plików cookie Analytics na naszej stronie sklepu internetowego lub chcą Państwo dezaktywować pliki cookie Google Analytics w późniejszym czasie, na Państwa urządzeniu końcowym zostanie ustawiony plik cookie opt-out Google.

Plik cookie opt-out Google nazywa się: ga-disable-UA-49875253-3.

Jego celem jest uniemożliwienie wymiany danych z Google Analytics. Okres przechowywania pliku cookie opt-out Google nie jest ograniczony w czasie. Plik cookie opt-out zostanie usunięty z Państwa urządzenia końcowego, jeśli zezwolą Państwo na korzystanie z nieistotnych plików cookie lub jeśli usuną Państwo ten plik cookie również w ustawieniach przeglądarki. Plik cookie opt-out Google nie gromadzi ani nie wysyła danych osobowych do osób trzecich. Plik cookie opt-out Google umożliwia nam jednak techniczną realizację zarządzania Państwa zgodami na wykorzystywanie nieistotnych plików cookie do celów analitycznych na naszej stronie internetowej.

11.2 Założenie i korzystanie z konta klienta w sklepie internetowym

Na naszej stronie sklepu internetowego mają Państwo możliwość założenia chronionego hasłem konta klienta, w którym mogą Państwo na stałe zapisać swoje dane osobowe. Aby otworzyć konto klienta, wystarczy podać swój adres e-mail. W celu aktywacji konta klienta otrzymają Państwo od nas e-mail z automatycznie wygenerowanym hasłem dostępu do Państwa konta klienta.

Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie poprzez swoje konto klienta, potrzebujemy Państwa nazwiska i imienia, adresu dostawy i rachunku (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) oraz danych dotyczących metody płatności.

Przetwarzanie danych osobowych zebranych w celu utworzenia i korzystania z konta klienta opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe na koncie klienta można w każdej chwili przeglądać i zmieniać. W każdej chwili mogą Państwo usunąć swoje konto klienta i zapisane na nim dane osobowe, o ile nie złożyli Państwo żadnego zamówienia poprzez swoje konto klienta.

Jeśli złożyli Państwo zamówienia za pośrednictwem konta klienta, musimy nadal przechowywać dane dotyczące zamówień oraz Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z zamówienia oraz wymogów prawnych. Dotyczy to również sytuacji, gdy usuną Państwo swoje konto klienta w naszej firmie. Usunięcie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w związku z Państwa zamówieniem, nastąpi po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych, który obowiązuje nas na mocy prawa handlowego i podatkowego. Podstawą prawną dla dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c i lit. f RODO.

12. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji płatności w sklepie internetowym

W celu przetwarzania płatności za zamówienia złożone u nas przez użytkownika, przetwarzamy informacje dotyczące płatności podane przez użytkownika podczas składania zamówienia. W zależności od sposobu płatności przekazujemy informacje o płatności osobom trzecim, jeżeli płatność ma być dokonana za pośrednictwem osób trzecich, np. w przypadku płatności kartą kredytową przekazujemy informacje o płatności do operatora karty kredytowej. Jeśli płacą nam Państwo bezpośrednio za pomocą przedpłaty, wówczas przetwarzamy Państwa dane płatnicze, które Państwo sami nam przekazują za pośrednictwem naszej instytucji bankowej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście płatności za pomocą oferowanych metod płatności jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

12.1 Stripe jako metoda płatności

Obsługę naszego procesu płatności zleciliśmy dostawcy usług płatniczych Stripe (Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia). Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z usług dostawcy usług płatniczych Stripe, zgodnie z Państwa prośbą przekażemy Stripe w tym celu Państwa informacje i dane osobowe przekazane nam podczas procesu składania zamówienia, wraz z informacjami o Państwa zamówieniu (tj. nazwisko, imię, adres, numer konta, kod banku, numer karty kredytowej, kwota na fakturze, waluta i numer transakcji). Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd. i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Stripe można znaleźć pod adresem URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

12.2 PayPal i PayPal-PLUS jako metoda płatności

Jeśli w trakcie składania zamówienia zdecydują się Państwo na płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal, Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane do PayPal na Państwa życzenie w trakcie procesu składania zamówienia. PayPal jest ofertą firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal przejmuje funkcję dostawcy usług płatności online, jak również powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

Dane osobowe przekazywane do firmy PayPal to przede wszystkim imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane wymagane do realizacji zamówienia, a także dane związane z zamówieniem, takie jak liczba sztuk, numer pozycji, kwota faktury i podatki w procentach, dane do faktury itp.

Przekazanie to jest niezbędne do realizacji zamówienia przy użyciu wybranej przez Państwa metody płatności, w szczególności do potwierdzenia Państwa tożsamości, administrowania Państwa płatnością oraz relacji z klientem. Należy jednak pamiętać, że firma PayPal może również przekazywać dane osobowe dostawcom usług, podwykonawcom lub innym firmom stowarzyszonym w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z zamówienia Użytkownika lub do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu.

W zależności od sposobu płatności wybranego za pośrednictwem PayPal, np. faktura lub polecenie zapłaty, dane osobowe przekazane do PayPal zostaną przekazane przez PayPal do agencji kredytowych. Transmisja ta służy do sprawdzenia Państwa tożsamości i zdolności kredytowej w związku ze złożonym przez Państwa zamówieniem. O tym, o jakie informacje chodzi i jakie dane są ogólnie gromadzone, przetwarzane, przechowywane i przekazywane przez firmę PayPal, można dowiedzieć się z oświadczenia o ochronie danych firmy PayPal na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu obsługi Państwa płatności za pośrednictwem PayPal jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności u operatora karty kredytowej i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

12.3 Płatność kartą kredytową VISA / MASTERCARD

Jeśli zdecydują się Państwo zapłacić kartą kredytową podczas procesu zamawiania, potrzebujemy Państwa danych dotyczących płatności (tj. dane zamówienia, nazwisko, imię, numer karty kredytowej i numer weryfikacyjny), które następnie przekazujemy dostawcy karty kredytowej w celu przetworzenia płatności.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu dokonania płatności kartą kredytową jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności u operatora karty kredytowej i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

13. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania broszur pocztą.

Jeśli chcą Państwo, abyśmy wysłali Państwu pocztą broszury z naszymi ofertami do najbliższego sklepu Mix Markt, mogą Państwo zarejestrować się, aby otrzymywać broszury pocztą za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aby zgłosić się po broszury, potrzebujemy Państwa nazwiska i imienia, adresu pocztowego, tzn. ulicy, numeru domu, kodu pocztowego i miejscowości. Państwa adres e-mail i dane najbliższego oddziału Mix Markt.

Potrzebujemy Państwa nazwiska i danych adresowych, aby wysłać Państwu broszury.

Państwa adres e-mail jest nam potrzebny do elektronicznego zamawiania broszur za pośrednictwem naszej strony internetowej, aby dać Państwu możliwość potwierdzenia informacji, które podali Państwo w celu zamówienia broszur w ramach tzw. procedury double opt-in. W ten sposób chcemy mieć pewność, że przy użyciu Państwa adresu e-mail nie zostaną złożone żadne nieuprawnione zamówienia. Proces zamawiania jest rejestrowany, abyśmy mogli przedstawić dowód złożenia zamówienia. Zalogowane dane zawierają Państwa adres e-mail oraz zapis czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adres IP, z którego nastąpiło zamówienie i potwierdzenie.

Potrzebujemy informacji o najbliższym sklepie Mix Markt, aby przekazać Państwa dane kontaktowe do wybranego przez Ciebie sklepu Mix Markt w celu wysłania Państwu broszur tego sklepu. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania broszur pocztą. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania broszur na naszej stronie internetowej tutaj. Aby zrezygnować z subskrypcji, potrzebujemy Państwa nazwiska, imienia, adresu pocztowego, tj. ulicy, numeru domu, kodu pocztowego i miejscowości. Z otrzymywania broszur można zrezygnować również drogą pocztową, wysyłając wiadomość na adres Mix GmbH Lebensmittelhandel, Schwarzwaldstr. 99, D-71083 Herrenberg lub telefonicznie pod numerem +49 (0) 70 32 - 91 77 00.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu przesyłania reklam pocztą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

14. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera

Jeśli chcą być Państwo informowani przez nas drogą mailową o trendach, okazjach, kuponach, promocjach i ofertach Mix GmbH Lebensmittelhandel, mogą Państwo zarejestrować się, aby otrzymywać nasz newsletter z informacjami z Państwa sklepu Mix Markt na naszej stronie internetowej.

Aby zapisać się do naszego newslettera drogą elektroniczną, potrzebujemy Państwa adresu e-mail, który mogą Państwo wpisać na naszej stronie internetowej, Państwa imienia i nazwiska oraz nazwy najbliższego sklepu Mix Markt. W ramach tzw. procedury double opt-in dajemy Państwu możliwość potwierdzenia zamówienia newslettera. W ten sposób chcemy mieć pewność, że z Państwa adresu e-mail nie zostanie złożone nieuprawnione zamówienie na newsletter. Proces zamawiania jest rejestrowany, abyśmy mogli udowodnić, że zamówili Państwo newsletter. Rejestrowane dane zawierają Państwa adres e-mail oraz zapis czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adres IP, z którego nastąpiło zamówienie i potwierdzenie.

Informacje o najbliższym sklepie Mix Markt są nam potrzebne do wysyłania Państwu newslettera z informacjami o wybranym przez Państwa sklepie. Potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, aby móc zwracać się do Państwa osobiście w naszym newsletterze.

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na przyszłość, tzn. mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera na przyszłość poprzez aktywację linku rezygnacji w stopce każdego newslettera lub poprzez wysłanie nam wiadomości za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu przesyłania newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a w połączeniu z art. 7 RODO.

15. Formularz kontaktowy

W przypadku pytań, próśb i sugestii mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili, tj. pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną, ale także poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, aby móc się do Państwa zwrócić osobiście oraz poprawnego adresu e-mail, abyśmy mogli się do Państwa odezwać. Jeśli chcą Państwo, abyśmy skontaktowali się z Państwem telefonicznie, będziemy potrzebować Państwa numeru telefonu.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytania i przechowujemy je tak długo, jak jest to konieczne i prawnie dopuszczalne w celu realizacji Państwa zapytania.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych wprowadzonych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej jest spełnienie Państwa żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdaniem 1 lit. b RODO.

16. Specjalne promocje Mix Markt

Jeśli biorą Państwo udział w jednej z naszych promocji Mix Markt, np. w promocji fotograficznej Fans Content, potrzebujemy danych niezbędnych do wzięcia udziału w promocji. Obejmuje to dane osobowe, takie jak nazwisko, imię i dane adresowe, adres e-mail oraz inne dane osobowe, takie jak wizerunki osób na zdjęciach/filmach, które udostępniają nam Państwo na potrzeby promocji.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach promocji Mix Markt wyłącznie do przetwarzania i realizacji tej promocji, a szczegóły na ten temat można znaleźć w warunkach uczestnictwa w promocji Mix Markt, w której biorą Państwo udział.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w związku z naszą promocją Mix Markt jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat promocji Mix Markt znajdą Państwo w warunkach uczestnictwa danej promocji Mix Markt, które muszą Państwo zaakceptować, jeśli chcą Państwo wziąć udział w promocji Mix Markt.

17. Przetwarzanie danych osobowych na powiązanych stronach internetowych

O ile na naszej stronie internetowej znajdują się linki do innych stron, nie mamy wpływu ani kontroli nad linkowanymi treściami, nie mamy też wpływu na pliki cookie używane przez te strony oraz na przetwarzanie danych osobowych przez inne oferty internetowe. Dlatego zalecamy, aby zapoznali się Państwo z rodzajem, zakresem i celem gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych na powiązanych stronach internetowych oraz z obowiązującymi tam przepisami o ochronie danych osobowych.

18. Konta w mediach społecznościowych Mix Markt na Facebooku, Instagramie, Odnoklassnikach i YouTube

Facebook
Prowadzimy konto na portalu społecznościowym Facebook, prowadzonym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), aby komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz aby móc informować ich o naszych ofertach, usługach i działaniach (dalej "Fanpage na Facebooku"). Chcielibyśmy nawiązać kontakt z Państwem i innymi zainteresowanymi osobami, dlatego zdecydowaliśmy się na korzystanie z Fanpage’a na Facebooku.

W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się przy okazji odwiedzin naszego Fanpage’a na Facebooku, Facebook i my jesteśmy wspólnie odpowiedzialni w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO. Nasze wzajemne zobowiązania wynikające ze wspólnej odpowiedzialności są określone w umowie pomiędzy Facebookiem a nami, tzw. "Uzupełnieniu Page Insights dotyczącym osoby odpowiedzialnej". Najważniejsze punkty umowy dla Państwa są streszczone tutaj:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

W ramach korzystania z naszego Fanpage'a na Facebooku dokonujemy statystycznej oceny sposobu, w jaki korzystaliście Państwo z naszego Fanpage'a na Facebooku. W tym celu otrzymujemy od Facebooka obszerne statystyki dotyczące odwiedzin i korzystania z naszego Fanpage'a na Facebooku, tzw. " Facebook Insights - Statystyki grupy odbiorców Facebook", które jednak nie zawierają żadnych danych osobowych, a jedynie dane bez odniesienia do poszczególnych osób. Jako operatorzy Fanpage’a nie mamy dostępu do danych osobowych i nie możemy ich przeglądać ani wyszukiwać na Facebooku. Nie możemy nawiązać relacji z Państwem osobiście.

Facebook Insights są wykorzystywane do dostosowywania naszego Fanpage'a na Facebooku do potrzeb odwiedzających, a tym samym do jego ciągłej optymalizacji. Może to również służyć badaniom rynku i celom reklamowym poprzez ocenę wynikających z tego zainteresowań naszych użytkowników, abyśmy mogli na przykład umieszczać na naszym Fanpage'u na Facebooku i poza nim reklamy, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników naszego Fanpage'a na Facebooku.

W celu umożliwienia statystycznej oceny danych użytkowników, Facebook zazwyczaj przechowuje pliki cookie na komputerach użytkowników naszego Fanpage'a na Facebooku. Na przykład, kiedy odwiedzają Państwo nasz Fanpage na Facebooku, ustawiany jest plik cookie, który służy do rozpoznania Państwa po zalogowaniu się do konta na Facebooku oraz do ułatwienia Państwu przeglądania Fanpage’a na Facebooku. Jak informuje Facebook, pliki cookie i dane zebrane za ich pośrednictwem są usuwane lub anonimizowane w ciągu 90 dni. https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

We wszystkich innych aspektach przetwarzamy Państwa dane, które mogą nam Państwo przekazać za pośrednictwem naszego Fanpage'a na Facebooku, wyłącznie w celu prowadzenia naszego Fanpage'a na Facebooku, w szczególności w celu informowania Państwa o naszej działalności, odpowiadania na pytania lub odpowiadania na Państwa posty, komentarze i wiadomości przesyłane za pośrednictwem Facebooka.

Zwracamy uwagę na to, że Facebook przetwarza wyżej wymienione dane również niezależnie od nas do własnych celów, bez naszego udziału i wpływu na to.

Obejmuje to na przykład wyświetlanie treści na stronach osób trzecich na Facebooku, dostosowanych do ogólnych ustawień sieci Facebook oraz personalizację tych treści. Facebook może również przekazywać wyżej wymienione dane do krajów trzecich, takich jak USA, na przykład na serwery Facebook Inc. co może wiązać się z dodatkowym ryzykiem, ponieważ w USA nie można zagwarantować poziomu ochrony danych zgodnego z europejskim RODO. Szczegółowe informacje na temat środków ochronnych podjętych przez Facebooka można znaleźć w informacjach udostępnionych przez Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data i https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli w indywidualnych przypadkach Facebook przekazuje dane do USA dla naszych celów, Facebook i my zapewnimy, że odbywa się to w oparciu o odpowiednie środki ochronne zgodnie z art. 44 i nast. RODO, np. poprzez uzgodnienie standardowych klauzul ochrony danych Komisji UE, które w poszczególnych przypadkach przewidują odpowiednie środki ochrony, takie jak szyfrowanie danych, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Umowa zawarta z Facebookiem stanowi, że Facebook przejmuje główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights i wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych Insights.

Oznacza to, że Facebook jest przede wszystkim odpowiedzialny za obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13, 14 RODO, jak również za ochronę praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. Zwracamy uwagę, że w szczególności w przypadku wniosków o udzielenie informacji oraz dochodzenia innych praw osób, których dane dotyczą, najskuteczniejsze jest dochodzenie ich bezpośrednio z Facebookiem. Tylko Facebook ma dostęp do danych użytkowników i może podjąć odpowiednie środki oraz bezpośrednio udzielać informacji. Użytkownicy naszego Fanpage’a na Facebooku mogą dochodzić swoich praw zgodnie z art. 12 i nast. RODO, w szczególności prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz do informacji zgodnie z art. 15 RODO, z Facebookiem zgodnie z opisem na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Jeśli korzystają Państwo z naszego Fanpage'a na Facebooku, dalsze informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook znajdą Państwo pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/, a w szczególności na temat Facebook Insights
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Znajdą tam Państwo również opcje ustawień dla ochrony swojej prywatności, jak również opcje sprzeciwu, por. w celu rezygnacji: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przy okazji odwiedzin i korzystania z naszego Fanpage'a na Facebooku opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczne informowanie użytkowników i komunikacja z odwiedzającymi nasz Fanpage na Facebooku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Instagram
Prowadzimy konto na portalu społecznościowym Instagram, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), aby móc informować naszych klientów, zainteresowane strony i użytkowników o naszych ofertach, usługach i działaniach (dalej "Instagram"). Instagram pozwala nam na dzielenie się zdjęciami i filmami. Użytkownicy mogą edytować zdjęcia i filmy oraz dodawać filtry. Inni użytkownicy mogą z kolei udostępniać, komentować lub "lubić" zdjęcia i filmy. Ponadto użytkownicy mogą łączyć się ze sobą, pisząc do siebie prywatne wiadomości na Instagramie.

Chcielibyśmy połączyć się z Tobą i innymi zainteresowanymi osobami również na Instagramie, dlatego zdecydowaliśmy się na korzystanie z Instagrama.

Kiedy odwiedzają Państwo nasze konto na Instagramie, do którego można przejść poprzez ikonę Instagram na naszej stronie internetowej, Instagram i spółka Facebook przetwarzają Państwa adres IP i inne Państwa dane, na co my nie mamy żadnego wpływu. Nie możemy sprawdzić, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu Instagram i Facebook przestrzegają istniejących zobowiązań do usuwania danych, jakie oceny i linki są tworzone na podstawie danych i komu dane są przekazywane. Zakładamy, że dane zebrane od Państwa na Instagramie będą przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. i w ten sposób przekazywane osobom trzecim, być może również do krajów spoza Unii Europejskiej.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Instagram i Facebook przetwarzały dane osobowe, które przekazuje nam na Instagramie, nie powinien kontaktować się z nami na Instagramie. Nasze dane kontaktowe udostępniamy na Instagramie poprzez link do naszej strony internetowej.

Polityka prywatności Instagrama jest dostępna pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. W polityce prywatności znajdują się również informacje o możliwościach kontaktu z Facebookiem oraz indywidualne opcje ustawień dla reklam.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przy okazji odwiedzin i korzystania z naszego konta na Instagramie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w komunikacji z naszymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami również na Instagramie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odnoklassniki
Prowadzimy konto w sieci społecznościowej Odnoklassniki, która jest obsługiwana przez Mail.Ru Limited Liability Company (oficjalny numer rejestracji państwowej 1027739850962, Rosja, 125167, Moskwa, Leningradskiy prospekt 39, budynek 79).

Posiadamy konto na Odnoklassnikach, aby móc komunikować się z klientami, potencjalnymi klientami i użytkownikami tam aktywnymi oraz aby móc informować ich również tam o naszych ofertach, usługach i działaniach. Chcielibyśmy nawiązać kontakt z Państwem i innymi zainteresowanymi osobami i dlatego zdecydowaliśmy się na korzystanie z Odnoklassników.

Dostęp do naszego konta w Odnoklassnikach można uzyskać klikając przycisk OK na naszej stronie internetowej. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści danych przetwarzanych przez Odnoklassniki, przekazywanych lub gromadzonych przez osoby trzecie, ani na temat ich wykorzystania przez Odnoklassniki.ru lub innych dostawców. Obowiązuje polityka prywatności firmy Odnoklassniki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Odnoklassniki na stronie https://ok.ru/privacy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przy okazji odwiedzin i korzystania z naszego konta na Odnoklassnikach odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w komunikacji z naszymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami również na Odnoklassnikach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Youtube
Używamy naszego własnego kanału Mixmarkt YouTube na platformie YouTube, która jest obsługiwana przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Zwracamy uwagę na to, że korzystają Państwo z kanału Mixmarkt YouTube i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z oferowanych tam opcji, takich jak udostępnianie, komentowanie, przesyłanie dalej. Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez Google i w jakim celu, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect.

Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Google za pośrednictwem YouTube, na sposób ich przetwarzania i wykorzystywania ani na przekazywanie tych danych osobom trzecim. Nie mamy skutecznych środków kontroli. Korzystając z YouTube, Państwa dane osobowe będą zbierane, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez Google oraz przekazywane, przechowywane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Google prowadzi działalność, niezależnie od Państwa kraju zamieszkania.

Przekazywane są one firmom stowarzyszonym z Google oraz innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je w imieniu Google. Google przetwarza z jednej strony Państwa dobrowolnie wprowadzone dane, takie jak nazwisko i nazwa użytkownika, adres e-mail. Google przetwarza również treści, które użytkownik tworzy, przesyła lub otrzymuje od innych podczas korzystania z usług na YouTube. Obejmuje to na przykład zdjęcia i filmy, które Państwo zapisują, tworzą, oraz komentarze, które piszą Państwo do filmów na YouTube. Google analizuje również udostępniane przez użytkownika treści, aby określić, jakie tematy go interesują, przechowuje i przetwarza poufne wiadomości wysyłane bezpośrednio do innych użytkowników, a także może wykorzystywać dane GPS, informacje o sieci bezprzewodowej lub adres IP użytkownika do określania jego lokalizacji w celu wyświetlania reklam lub innych treści. Do analizy Google może wykorzystywać narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics. Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez Google i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu.

Jeśli narzędzia tego rodzaju są używane przez Google dla naszego kanału YouTube, nie zleciliśmy ani nie wspieraliśmy tego w żaden sposób. Nie przedstawiono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Tylko profile subskrybentów są widoczne dla nas poprzez nasze konto.

Wreszcie, Google otrzymuje również informacje, gdy użytkownik np. przegląda treści, nawet jeśli nie utworzył własnego konta. Te tak zwane "dane dziennika" mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o poprzednio odwiedzanej stronie internetowej i przeglądanych stronach, lokalizację użytkownika, operatora sieci komórkowej, urządzenie końcowe, z którego korzysta (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane hasła i informacje o plikach cookie. Opcje ograniczenia przetwarzania Państwa danych są dostępne w ustawieniach ogólnych Państwa konta Google. Oprócz tych narzędzi Google oferuje również ustawienia prywatności specyficzne dla serwisu YouTube. Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć przewodnik Google po prywatności w produktach Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google pod hasłem "Ustawienia prywatności": https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices.

Ponadto mają Państwo możliwość zażądania informacji za pośrednictwem formularza ochrony prywatności Google: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=637054532384299914-2421490167&hl=de&rd=22.

Jeśli komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem YouTube i przekazują nam swoje dane, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, aby spełnić Państwa żądania. Dane wprowadzone przez Państwa na YouTube, w szczególności Państwa nazwa użytkownika i treści publikowane w ramach Państwa konta, są jednak przez nas przetwarzane, o ile w danym przypadku odpowiadamy na Państwa publikacje w rubryce "Komentarze". Dane swobodnie publikowane i udostępniane przez Państwa na YouTube zostaną w ten sposób włączone przez nas do naszej oferty i udostępnione naszym użytkownikom.

19. Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo:

 • Zgodnie z art. 15 RODO, aby zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym ich dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane;
 • zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca pracy lub organem nadzorczym właściwym dla naszej siedziby lub miejsca domniemanego naruszenia.
20. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas zrealizowane bez podawania dalszych przyczyn.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com

21. Zmiana polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych może zostać w każdej chwili zmienione zgodnie z przepisami o ochronie danych. Obowiązuje wersja dostępna w momencie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt z nami na powyższe dane kontaktowe.

Mix GmbH Lebensmittelhandel
Herrenberg, kwiecień 2021

Zmień ustawienia plików cookie