Partnerzy

Ogromny potencjał biznesowy!

Prognoza potwierdza, że skład etniczny ludności Niemiec wykazuje stabilną tendencję wzrostową za sprawą imigrantów z innych krajów. W związku z tym, również i rynek wykazuje stabilne wskaźniki wzrostowe w odniesieniu do artykułów spożywczych preferencyjnie konsumowanych przez te grupy ludności.

W 2035 roku w Niemczech będzie mieszkało o osiem milionów imigrantów więcej.

Zadbajcie Państwo o swoją niezależność! Teraz albo nigdy!

Bycie swoim własnym szefem. Mieć możliwość podejmowania własnych decyzji. Uzyskać niezależność. Tak czy nie? Kiedyś każdy z nas postawi sobie to pytanie.

Nie ma żadnego dobrego lub złego momentu ekonomicznego, by stać się niezależnym. To wyłącznie kwestia osobistej decyzji, którą podejmuje się samemu. Poza tym, chodzi też o coś więcej niż o zarabianie pieniędzy.

Szukają Państwo zadania, które będzie dla Państwa wyzwaniem, które nada Państwa życiu treść. Państwa „tak” dla konceptu Mix Markt OHG nie jest gwarancją dla życia bez trosk. Jednak stanowi jedną z najlepszych możliwości położenia w tym celu kamienia milowego.

Co właściwie wiedzą Państwo o koncepcie sklepów Mix?

Każdy sklep Mix jest niezależnie prowadzoną firmą handlu detalicznego w formie jawnej spółki handlowej. Wspólnikami są każdorazowo jedna ze spółek udziałowych Monolith Beteiligungsgesellschaften (MGB) i jedna osoba fizyczna jako partner na miejscu. Dzięki temu istnieje możliwość ujednolicenia wielu adresów administracyjnych a partner jawnej spółki handlowej może optymalnie rozwijać biznes operacyjny w sklepie.

Cztery regionalne spółki handlowe to:

Monolith Beteiligungsgesellschaft Süd mbH, Herrenberg (południowy obszar Niemiec)

Monolith Beteiligungsgesellschaft Mitte mbH, Leopoldshöhe (środkowy obszar Niemiec)

Monolith Beteiligungsgesellschaft Nord mbH, Hamburg (północny obszar Niemiec)

Mix Markt Ost GmbH, Roth (wschodni obszar Niemiec)

Z sukcesu grupy Monolith zysk czerpią również pojedynczy niezależni partnerzy sklepów Mix, ponieważ dzięki dużej objętości towarów sklepy Mix kupują w bardzo korzystnych warunkach.

W jaki sposób działa ten koncept?

Koncept sklepu Mix opiera się na współpracy silnych partnerów: Mix GmbH handel artykułami spożywczymi, handlowca prowadzącego sklep Mix jako równouprawniony partner, oraz danej spółki handlowej Monolith grupy przedsiębiorstw Monolith.

Mix GmbH handel artykułami spożywczymi dokładnie wybiera odpowiednie sklepy w optymalnej lokalizacji stwarzając w ten sposób podstawę dla własnego sklepu Mix. Przed wyborem przeprowadzana jest analiza struktury zapotrzebowania i klientów oraz krytyczne oszacowanie sytuacji pod kątem konkurencji. Zgodę na realizację otrzymują tylko sklepy o powierzchni sprzedaży od co najmniej 400 do 700 m2, na której można najlepiej umiejscowić i zaprezentować szeroki asortyment towarów dla klientów. Jeśli sklepy dysponują wówczas jeszcze wystarczającą liczbą miejsc parkingowych bezpośrednio przed drzwiami do sklepu, odpowiadają idealnemu profilowi lokalizacji. Po znalezieniu, wynajęciu i przekazaniu pod klucz dobrze zapowiadającego się sklepu, Mix GmbH handel artykułami spożywczymi korzysta ze swoich kontaktów podczas przygotowania wyposażenia a następnie sam pomaga podczas urządzania sklepu.

Następnie oferowana jest pomoc w przygotowaniu skutecznego konceptu dystrybucji i organizacji a następnie jedna z najważniejszych usług Mix GmbH handlu artykułami spożywczymi, a mianowicie organizacja przepływem towaru. Tutaj partner czerpie zyski z korzyści przy zakupach oferowanych przez grupę przedsiębiorstw Monolith, o jakich inni handlowcy mogliby jedynie marzyć. Już za sprawą własnych marek sklepu Mix partnerzy sklepu Mix znacznie wyróżniają się na tle swojej konkurencji na rynku zapewniając mu duże pole dla polityki cenowej. Ponadto, partner profituje także ze znakomitych usług logistycznych grupy przedsiębiorstw Monolith, ponieważ ponad 60 procent towaru z regionalnych magazynów jest dostarczana w rytmie dopasowanym do zbytu sklepu Mix. W ten sposób zmniejszane są koszty magazynu dla pojedynczego sklepu.

Sprawą partnera jest samodzielne prowadzenie sklepu na wyłączną odpowiedzialność. Aby finansowe obciążenia nie były dla niego nadmiernym balastem zwłaszcza w fazie początkowej, właściwa dla jego regionu spółka handlowa Monolith zakłada z nim jawną spółkę handlową (sp. j.) i w ten sposób ponosi razem z nim ryzyko biznesowe. Ułatwia partnerowi trudną pod względem finansowym fazę startu poprzez poręczenia i pożyczki, dzięki którym finansowanie np. wyposażenia sklepu Mix począwszy od regałów sprzedaży przez nowoczesne kasy ze skanerami po urządzenia na dziale mięsnym staje się w ogóle możliwe.

Udział w kapitale spółki jawnej spółki handlowej Monolith w sklepach Mix wynosi z reguły około 20 procent. Doświadczenie wskazuje na to, że handlowiec jest w stanie całkowicie spłacić swoje kredyty z zysków i utworzyć pierwsze rezerwy w ciągu trzech do pięciu lat.

W celu dalszego stałego rozwoju lokalizacji, partner spółki jawnej handlowej może zawsze korzystać z pomocy Mix GmbH handlu artykułami spożywczymi. Włącza go w konkurencyjną strategię dystrybucji za pomocą wspólnej profesjonalnej reklamy, opracowuje nowoczesne koncepty umiejscawiania i wspierania sprzedaży, włącza obejmujące zasięg całych Niemiec ogłoszenia podkreślające image i udostępnia mu doświadczonych pracowników serwisowych, którzy nie tylko wspierają sklep technicznie, lecz również aktywnie włączają się do pracy. Oferta usług Mix GmbH handel artykułami spożywczymi obejmuje oczywiście również doradztwo w sprawie asortymentu, doradztwo ekonomiczne, pomoc w rewizji, controlling, księgowość i rozliczanie płac. W ten sposób partner zostanie efektywnie odciążony od obowiązków administracyjnych i organizacyjnych i będzie mógł się w pełni skoncentrować na sprzedaży towarów oraz na swoich klientach.

Oto, co oferuje Państwu system sklepów Mix:

 • Doradztwo w sprawie założenia
 • Analiza miejsca lokalizacji, analiza rynku
 • Planowanie inwestycji i wsparcie finansowania
 • Pomoc przy zatrudnianiu pracowników
 • Organizacja i wyposażenie sklepu
 • Umiejscowienie asortymentu
 • Zainstalowanie systemu gospodarowania towarem
 • Stworzenie regionalnej i ponadregionalnej reklamy
 • Szczegółowy podręcznik dotyczący funkcjonowania sklepu na co dzień
 • Pozyskiwanie dużych klientów
 • Zarządzanie wspólnymi zakupami i integracja z systemem dostawców
 • Opracowywanie nowych produktów w korzystnych warunkach pod marką własną
 • Pomoc przy indywidualnej organizacji wydarzeń (wsparcie sprzedaży, konkursy, jubileuszy, itp.)
 • Opracowywanie nowych metod sprzedaży dla szerokiej całorocznej palety produktów i usług
 • Stałe badanie rynku
 • Pośrednictwo w ubezpieczeniu
 • Podtrzymywanie i dalszy rozwój Corporate Identity MIX MARKT
 • Ogólne wsparcie partnera poprzez transfer know-how, wymianę doświadczeń, wykłady, serwis informacyjny, indywidualne doradztwo i analizę słabych punktów
 • Indywidualne szkolenie i praktyka w SKLEPIE MIX
 • Porównania zakładów
 • Usługi księgowe
 • Regularne doradztwo

 

Czy są Państwo odpowiednimi partnerami?

Tak jak w przypadku zakładania tradycyjnej działalności gospodarczej, jako partnerzy jawnej spółki handlowej muszą Państwo koniecznie spełniać następujące wymagania

 • Ukończone wykształcenie zawodowe jako handlowiec, najlepiej w handlu detalicznym artykułami spożywczymi
 • Doświadczenie zawodowe w miarę możliwości na stanowisku kierowniczym jako kierownik sklepu lub działu w supermarkecie
 • Inicjatywa przedsiębiorcza
 • Znajomość wiedzy z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa
 • Entuzjazm
 • Optymizm
 • Elastyczność
 • Zaangażowanie
 • Zorientowanie na wynikach
 • Doświadczenie w zarządzaniu pracownikami

Ile to kosztuje, w jaki sposób mogę to finansować i ile mogę zarabiać?

Nasza propozycja: Proszę najpierw przyjrzeć się sklepowi Mix. Sklep, wyposażenie, zasób towarów – przedmioty, które dużo kosztują. Samo urządzenie sklepu i towary odbijają się na budżecie kwotami od 200.000,00 € do 400.000,00 €.

Przy tym, spółka udziałowa ponosi większe ryzyko, ponieważ zabezpieczenie pożyczki odbywa się poprzez grupę przedsiębiorstw MONOLITH. W idealnym przypadku wnoszą Państwo na starcie od około 50.000,00 € do 100.000,00 € do ogólnego kapitału. Znacznie ważniejsze niż gruby kapitał startowy są jednak Państwa osobiste umiejętności, Państwa duch przedsiębiorczości i zaangażowanie, które wniosą Państwo w to partnerstwo. O wysokości Państwa kapitału startowego można wówczas zawsze podyskutować. Na zakończenie chcieliby Państwo wiedzieć, ile będą Państwo zarabiać.

Niezależnie od rzeczywistego wyniku otrzymają Państwo najpierw „wynagrodzenie wstępne“ odpowiadające w przybliżeniu wynagrodzeniu kierownika sklepu. Największa część zysku powinna przypaść temu, kto poprzez swoje przedsiębiorcze działanie wniósł znaczący wkład w sukces sklepu, a mianowicie Państwu, a jest to 90 procent zysku. Chętnie przedstawimy Państwu konkretne dane liczbowe z wielu sklepów Mix w trakcie osobistej rozmowy. Przekonają się Państwo: To się opłaca.

A teraz?

Teraz chcieliby Państwo pewnie poznać więcej szczegółów i postawić pytania w szczególny sposób odnoszące się do Państwa sytuacji osobistej.

Proszę się z nami skontaktować poprzez

infomixzentrale@monolith-gruppe.com lub wypełnić formularz podania i wysłać go na nasz adres (adres pocztowy: MIX GmbH Lebensmittelhandel, Schwarzwaldstr.99, 71083 Herrenberg).

Pochwały i krytyka

Proszę ocenić swoje zakupy w naszym sklepie. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem – Państwa sugestie dotyczące wizyty w naszym sklepie pomogą nam jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi.

Prospekty pocztowe

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać nasze oferty tygodnia drogą pocztową, proszę wybrać swój oddział a następnie kliknąć na pole przyciskowe „Prospekty pocztowe“.

Zmień ustawienia plików cookie